Öppettider runt jul och nyår på Botaniska Analysgruppen

Vi på Botaniska Analysgruppen vill önska er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Vi finns på plats och håller öppet även under mellandagarna men med begränsad bemanning.

Vill du vara säker på att komma i kontakt med oss, så är det bäst att först slå oss en signal på 031-786 26 67. Huvudentrén är stängd mellan jul och nyår, så använd ingången via Botaniska Trädgården när ni vill in till oss. Det finns en ringklocka.

Stort gräs-evenemang i USA

I juli i år samlades 454 gräsforskare från hela världen i New Brunswick, New Jersey, för att delta i “International Turfgrass Research Congress”, en internationell kongress som organiseras sedan 2004 av International Turfgrass Society.

Temat för året var “Meeting the Challenges of a Changing Environment” och Skandinavien hade en stor närvaro på evenemanget, med presentationer från Tryggve Aamlid och Tatiana Espevig från det norska forskningsinstitutet NIBIO (Norsk Institutt för bioekonomi), Maria Strandberg från STERF (Scandinavian Turfgrass and Environment Research Foundation) och Anne Mette Dahl Jensen från Köpenhamns Universitet.

Botaniska Analysgruppen representerades också på konventet där vi i samarbete med NIBIO presenterade en gemensam poster om gräs-sjukdomen ‘Dollar Spot’ och hur den kan ställa till med stora problem på golfgreener.

Artiklar i Greenbladet

Botaniska Analysgruppen ser fram emot att publicera en serie av artiklar i kommande nummer av Greenbladet ,som handlar om vad som togs upp på kongressen i New Brunswick.

Den första artikeln som publiceras berättar ett antal studier som presenterades på konventet. Artikeln återger bland annat NIBIO:s forskning om hur vinterskador påverkar greener i Norden samt de ekonomiska konsekvenser som följer. Den beskriver också en kanadensisk studie som har undersökt hur kemisk bekämpning kan ge upphov till resistenta växter, ett antal analyser på hur gödningsmedel påverkar olika svampar, undersökningar om svampen Dollar Spot och hur den kan behandlas av biologiska preparat samt hur man kommer tillrätta med silvermossa i greenen.

I nästkommande artiklar kan man exempelvis läsa om hur en golfbana kan fylla många olika funktioner, om en amerikansk greenkeeper som sköter vitgröegreener helt utan bekämpning ,samt hur verksamheten ser ut på en golfbana i New Jersey med en budget på 3,5 miljoner dollar.

Platser kvar på höstens utbildningar!

Det finns fortfarande några platser kvar på höstens utbildningar inom byggnadsrelaterad mikrobiologi.

Utbildningarna riktar sig främst till konsulter som jobbar med inomhusmiljö, skadeutredare, fastighetsförvaltare och alla andra som vill ha mer förståelse för mögel och hälsa inom byggnadsrelaterad mikrobiologi.

Utbildningarna består av tre olika steg som även kan läsas var och en för sig.

10 okt kl 13-16 – Del 1: Mögel och hälsa
25 okt kl 13-16 – Del 2: Spormätningar och materialprov
9 nov kl 13-16 – Del 3: Sanningar och myter om svartmögel

Här kan du läsa mer om utbildningarna och anmäla dig.

Mögel på arbetsplats upptäcktes efter flera månaders ohälsa hos medarbetare

Under flera månader besvärades Peter av bland annat dagliga diarréer och kräkningar, utslag och konstant trötthet. Vad han inte visste var att han hade exponerats kraftigt för mögelsvampen Stachybotrys på sin arbetsplats.

Läs hela artikeln här

Sommartider på Botaniska Analysgruppen

Vi på Botaniska Analysgruppen vill passa på att önska er en härlig sommar! Vi finns på plats och håller öppet hela sommaren och tar emot prover. Det finns dock några saker som är viktiga att tänka på.

  • Under juli månad och fram till mitten av augusti har vi inga fasta öppettider (vanligtvis 9-15), utan vi vill att ni slår oss en signal på 031-786 26 67 innan ni kommer, så att vi inte missar varandra.
  • Institutionens huvudentré är låst under större delen av sommaren, så använd ingången på byggnadens vänstra sida (entré C, vänd mot Botaniska Trädgården) när ni vill in till oss. Det finns en ringklocka.

Åldersbedömning och besök hos Hussvamp Laboratoriet i Danmark

I maj besökte vi Hussvamp Laboratoriet i Danmark för att diskutera mykologiska analysmetoder och åldersbedömning av mögelskador. Vi fick ett mycket fint mottagande och det var intressant att se att vi har så många likheter i våra resonemang och arbetssätt. Vi arbetar utifrån liknande metoder när det handlar om att identifiera rötsvamp och kontrollera mögelförekomst i hus, t ex spormätning med hjälp av RCS sampler. Vi resonerar också på liknande sätt kring åldersbestämning när det rör sig om hur säkert man kan hävda att resultatet är.

Vid åldersbedömning av svamp- och rötskador, utgår Hussvamp Laboratoriet från en åttagradig skala (ex. <1 år, 1-2 år osv.). Om bedömningen ska bli något så när tillförlitlig, bör både svamp, rötskadat material men även information om t ex byggnadens ålder, konstruktion, rum och etage bifogas. Men de är också tydliga med att undersökningen endast kan leda till en uppskattning:

”Det ska understrykas att det är en bedömning och inte en exakt mätning, vilket inte är möjligt. Åldersbedömningen anges normalt i årsintervaller, men ju äldre skadan är desto större blir osäkerheten och därmed intervallerna. När skadan är äldre än 15-20 år kan man inte åldersbestämma provmaterialet närmare. Det vill säga att det kan vara från 15 år och uppåt.”

Vi tackar för ett mycket trevligt och lärorikt besök hos Hussvamp Laboratoriet!

Nu är höstens kursdatum spikade!

Välkommen till höstens utbildningar inom byggnadsrelaterad mikrobiologi. Utbildningarna riktar sig främst till konsulter som jobbar med inomhusmiljö, skadeutredare, fastighetsförvaltare och alla andra som vill ha mer förståelse för mögel och hälsa inom byggnadsrelaterad mikrobiologi.

Utbildningarna består av tre olika steg som även kan läsas var och en för sig.

Här kan du läsa mer om utbildningarna och hur du anmäler dig.

Vårens utbildningar 2017

Under våren 2017 kommer vi att hålla tre utbildningar inom byggnadsrelaterad mikrobiologi. Utbildningarna riktar sig främst till konsulter som jobbar med inomhusmiljö, skadeutredare, fastighetsförvaltare och alla andra som vill ha mer förståelse för mögel och hälsa inom byggnadsrelaterad mikrobiologi.

Utbildningarna går att gå var för sig men den som deltar i alla tre utbildningarna får efter ett avslutande kunskapstest diplom och kan sedan kalla sig:
”Kvalificerad provtagare med inriktning byggnadsrelaterad mikrobiologi”
Praktisk utbildning i spormätningar och materialprov

Torsdagen den 26 januari kl 13:00

Du får kunskap om mykologiska analysers plats i skadeutredningskedjan och färdighet i provtagningsmetodik. Du får också träning i tolkning av analysresultaten och hur man sätter dem i sitt sammanhang.

Pris: 450 kr ex moms
OBS! För alla befintliga kunder hos Botaniska Analysgruppen är utbildningen kostnadsfri.
Mögel och hälsa

Tisdagen den 28 februari kl 13:00

Basutbildning i byggnadsrelaterad mikrobiologi.

Vid denna utbildning får du en ökad förståelse för vad mögel är och hur det hänger ihop med ohälsa i inomhusmiljö. Lagar och regler som rör dessa frågor tas upp och vi förklarar varför försiktighetsprincipen bör tillämpas.

Pris: 450 kr ex moms
Sanningar och myter om svartmögel

Onsdagen den 29 mars kl 13:00

Fördjupningsutbildning i byggnadsrelaterad mikrobiologi

Denna utbildning tar vid där basutbildningen slutade och vi går på djupet med de olika mögelsorterna och hur de uppträder. Vi ger dig en fördjupad förståelse om nyttan av att veta vilken eller vilka sorter vi har att göra med. Är allt farligt mögel svart? Du lär dig skillnaden mellan olika mögelsorters egenskaper och ekologi, och deras påverkan på oss.

Pris: 950 kr ex moms

Alla utbildningarna är på ca 3 timmar inklusive fika och hålls i Botanhuset, Carl Skottbergs gata 22B.
Antalet platser per utbildning är begränsat och anmälan krävs.

Anmälan och frågor görs och ställs till Helena Lööf Andersson helena.loofandersson@botaniskanalys.se

Till toppen