Tjänster och produkter

Standardanalyser

Standardprov

I standardprovet ingår analys av ett gräsprov från en green. Vi ger dig ett snabbt första svar på telefon som följs av en utförligare rapport. Den innehåller bland annat svar på följande frågor.

  • Vilken svamp eller faktor är en potentiell risk för gräsbeståndet?
  • Vilken åtgärd eller vilket preparat är mest effektivt mot den aktuella sjukdomen och vid vilken tidpunkt bör den sättas in?

Med våra analyser och service hjälper vi dig att tillämpa integrerat växtskydd – IPM.

Paketpriser

Om du vill ta flera standardprover erbjuder vi paketpriser. Proverna tas från samma eller olika greener vid valfria tillfällen under året. Efter varje prov får du telefon- och brevsvar och vid behov en särskild IPM-rapport.

Akutanalys

Vilken svamp orsakar det aktuella angreppet? Vi analyserar ett gräsprov från en green och ger dig svar per telefon inom 48 timmar (arbetsdagar).

Före och efter-analys

Vill du veta om behandlingen hjälper? Är det mindre svamp efter behandlingen och är gräset motståndskraftigare med det aktuella skötselprogrammet? Med en före och efter-analys svarar vi på de frågorna. Vi analyserar två prover från en green och svarar via telefon och ett kortare brevsvar.

Årskort

I våra årstjänster ingår telefonsvar och skriftligt delsvar vid varje analystillfälle och en komplett årsrapport efter avslutad säsong. Du får veta hur svamparna varierar under året och hur olika åtgärder påverkar den genomsnittliga förekomsten av skadegörare. Utifrån årets alla analyser sammanställer vi årsrapporten och ger en beskrivning av året som gått. Vi drar slutsatser och ger rekommendationer för framtida skötsel. Har du använt våra tjänster tidigare ingår även en översikt över tidigare år som du har varit kund hos oss. Vid behov görs IPM-rapporter.

Tre årstider

Tre årstider ger dig analys av två eller tre greener vid tre tillfällen under året. Vid två greener bjuder vi på ett bonusprov (akutanalys eller före och efter-prov) och vid tre greener bjuder vi på två bonusprover (akutanalys eller före och efter-prov).

Fyra årstider

Fyra årstider ger dig analys av två eller tre greener vid fyra tillfällen. I båda varianterna ingår två bonusprover (akutanalys och/eller före och efter-prov).


Övriga tjänster

Jordprov

Jordprov från en green (Grund och Al).

pH-mätning

Vi genomför en pH-mätning av jorden.

Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor om våra tjänster.

Prislista golf
Så tar du prover