Under våren 2017 kommer vi att hålla tre utbildningar inom byggnadsrelaterad mikrobiologi. Utbildningarna riktar sig främst till konsulter som jobbar med inomhusmiljö, skadeutredare, fastighetsförvaltare och alla andra som vill ha mer förståelse för mögel och hälsa inom byggnadsrelaterad mikrobiologi.

Utbildningarna går att gå var för sig men den som deltar i alla tre utbildningarna får efter ett avslutande kunskapstest diplom och kan sedan kalla sig:
”Kvalificerad provtagare med inriktning byggnadsrelaterad mikrobiologi”
Praktisk utbildning i spormätningar och materialprov

Torsdagen den 26 januari kl 13:00

Du får kunskap om mykologiska analysers plats i skadeutredningskedjan och färdighet i provtagningsmetodik. Du får också träning i tolkning av analysresultaten och hur man sätter dem i sitt sammanhang.

Pris: 450 kr ex moms
OBS! För alla befintliga kunder hos Botaniska Analysgruppen är utbildningen kostnadsfri.
Mögel och hälsa

Tisdagen den 28 februari kl 13:00

Basutbildning i byggnadsrelaterad mikrobiologi.

Vid denna utbildning får du en ökad förståelse för vad mögel är och hur det hänger ihop med ohälsa i inomhusmiljö. Lagar och regler som rör dessa frågor tas upp och vi förklarar varför försiktighetsprincipen bör tillämpas.

Pris: 450 kr ex moms
Sanningar och myter om svartmögel

Onsdagen den 29 mars kl 13:00

Fördjupningsutbildning i byggnadsrelaterad mikrobiologi

Denna utbildning tar vid där basutbildningen slutade och vi går på djupet med de olika mögelsorterna och hur de uppträder. Vi ger dig en fördjupad förståelse om nyttan av att veta vilken eller vilka sorter vi har att göra med. Är allt farligt mögel svart? Du lär dig skillnaden mellan olika mögelsorters egenskaper och ekologi, och deras påverkan på oss.

Pris: 950 kr ex moms

Alla utbildningarna är på ca 3 timmar inklusive fika och hålls i Botanhuset, Carl Skottbergs gata 22B.
Antalet platser per utbildning är begränsat och anmälan krävs.

Anmälan och frågor görs och ställs till Helena Lööf Andersson helena.loofandersson@botaniskanalys.se