Botaniska analysgruppens kompetens och analyser har nyligen fått ligga till grund för ett domstolsbeslut i en tvist mellan en fastighetsägare och ett försäkringsbolag avseende en rötskada i en fastighet.

Läs hela artikeln här