Utbildningar i byggnadsrelaterad mikrobiologi

Vi erbjuder heldagsutbildningar inom byggnadsrelaterad mikrobiologi. Utbildningarna riktar sig exempelvis till konsulter som jobbar med inomhusmiljö, skadeutredare, fastighetsförvaltare men också alla andra som vill ha mer förståelse för mögel och hälsa inom byggnadsrelaterad mikrobiologi såsom skolrektorer, förvaltare och mäklare.

Den större delen av dagen är teoretisk och ger dig ökad förståelse för vad mögel är och hur det hänger ihop med ohälsa i inomhusmiljö. Lagar och regler som rör dessa frågor tas upp och vi förklarar varför försiktighetsprincipen bör tillämpas. Vi går in på djupet med de olika mögelsorterna, och hur de uppträder. Är allt farligt mögel svart? Du lär dig skillnaden mellan olika mögelsorters egenskaper och ekologi, och deras påverkan på oss.

Den avslutande delen av utbildningen är praktiskt och berör spormätningar och materialprov. Du kommer då att få färdighet inom provtagningsmetodik och träning i tolkning av analysresultaten.

Plats: Botanhuset, Carl Skottbergs gata 22B

När: Nästa utbildning planeras till hösten 2023

Tid: kl 9-16

Pris: 4500 kr ex moms

Fika/lunch ingår

Mer information och anmälan:
helena.loofandersson@botaniskanalys.se
0766 -182667

Utbildning i byggnadsrelaterad mikrobiologi

Kursinnehåll:

  • Del 1 (teori)

    Mögel & hälsa: Du kommer få en ökad förståelse för vad mögel är och hur det hänger ihop med ohälsa i inomhusmiljö. Lagar och regler som rör dessa frågor tas upp och vi förklarar varför försiktighetsprincipen bör tillämpas.

    Sanningar och myter om svartmögel: Vi går in på djupet med de olika mögelsorterna, och hur de uppträder. Vi ger dig en fördjupad förståelse om nyttan av att veta vilken eller vilka sorter vi har att göra med? Är allt farligt mögel svart? Du lär dig skillnaden mellan olika mögelsorters egenskaper och ekologi, och deras påverkan på oss.

  • Del 2 (praktisk)

    Spormätningar och materialprov: Du får kunskap om mykologiska analysers plats i skadeutredningskedjan och färdighet i provtagningsmetodik. Du får också träning i tolkning av analysresultaten och hur man sätter dem i sitt sammanhang.