IPM-blanketter och fraktsedlar

IPM-blanketter

Vi tillhandahåller en IPM-blankett (ifyllbar pdf-fil) för greenkeepers för att underlätta dokumentation av IPM-arbetet i samband med analyser. Blanketten kan användas både för att ge oss information inför en analys och för att dokumentera dina åtgärder efter vår analys.

IPM rapport

Fraktsedlar

För att underlätta för våra kunder och för att minska risken att prover kommer fel och försvinner vill vi att prover skickas till oss med färdiga fraktsedlar. Dessa skickar vi till greenkeepern vid överenskommet datum, men om du behöver en fraktsedel däremellan ring eller maila Helena:

helena.loofandersson@botaniskanalys.se
031-786 26 67