Mykologi

SWESIAQ

Swesiaq är en tvärvetenskaplig förening och har som målsättning att öka kunskapen om inomhusmiljö och hälsa i samarbete mellan forskare och praktiker inom t.ex. medicin, kemi, mikrobiologi, teknik och byggnadsförvaltning.
www.swesiaq.se

Fuktcentrum

Fuktcentrum är en centrumbildning vid Lunds Tekniska Högskola med uppgiften att stärka forskning och utveckling samt utbildning och information rörande fuktområdet inom byggbranschen, utifrån ett samhälleligt perspektiv. www.fuktcentrum.lth.se

Golf

SGA

Swedish Greenkeepers Association, SGA bildades 1978 arbetar utifrån medlemmarnas intressen och bidrar till att utveckla svensk greenkeeping. Idag är SGA är en öppen ideell förening för Sveriges golfbaneanställda inom grönyteskötseln. www.sgariks.se

STERF

STERF är ett forskningssamarbete mellan de nordiska golfförbunden och NGA (Nordic Greenkeepers’ Association). Inom STERF forskar man på grönyteskötsel och jobbar även med att göra denna forskning tillgänglig och användbar. På hemsidan finns många praktiska guider och sammanfattningar från de olika forskningsprojektet. sterf.golf.se

Jordbruksverket

Jordbruksverkets hemsida finns en hel del information om integrerat växtskydd.