Vi finns i Göteborgs universitets lokaler, Institutionen för biologi och miljövetenskap vid Botaniska Trädgården.

Postadress: Box 461, 405 30 Göteborg
Besöks- och leveransadress: Carl Skottbergs gata 22B, 413 19 Göteborg

Skicka alltid brev till postadressen för snabbast hantering.