I maj besökte vi Hussvamp Laboratoriet i Danmark för att diskutera mykologiska analysmetoder och åldersbedömning av mögelskador. Vi fick ett mycket fint mottagande och det var intressant att se att vi har så många likheter i våra resonemang och arbetssätt. Vi arbetar utifrån liknande metoder när det handlar om att identifiera rötsvamp och kontrollera mögelförekomst i hus, t ex spormätning med hjälp av RCS sampler. Vi resonerar också på liknande sätt kring åldersbestämning när det rör sig om hur säkert man kan hävda att resultatet är.

Vid åldersbedömning av svamp- och rötskador, utgår Hussvamp Laboratoriet från en åttagradig skala (ex. <1 år, 1-2 år osv.). Om bedömningen ska bli något så när tillförlitlig, bör både svamp, rötskadat material men även information om t ex byggnadens ålder, konstruktion, rum och etage bifogas. Men de är också tydliga med att undersökningen endast kan leda till en uppskattning:

”Det ska understrykas att det är en bedömning och inte en exakt mätning, vilket inte är möjligt. Åldersbedömningen anges normalt i årsintervaller, men ju äldre skadan är desto större blir osäkerheten och därmed intervallerna. När skadan är äldre än 15-20 år kan man inte åldersbestämma provmaterialet närmare. Det vill säga att det kan vara från 15 år och uppåt.”

Vi tackar för ett mycket trevligt och lärorikt besök hos Hussvamp Laboratoriet!