Det finns fortfarande några platser kvar på höstens utbildningar inom byggnadsrelaterad mikrobiologi.

Utbildningarna riktar sig främst till konsulter som jobbar med inomhusmiljö, skadeutredare, fastighetsförvaltare och alla andra som vill ha mer förståelse för mögel och hälsa inom byggnadsrelaterad mikrobiologi.

Utbildningarna består av tre olika steg som även kan läsas var och en för sig.

10 okt kl 13-16 – Del 1: Mögel och hälsa
25 okt kl 13-16 – Del 2: Spormätningar och materialprov
9 nov kl 13-16 – Del 3: Sanningar och myter om svartmögel

Här kan du läsa mer om utbildningarna och anmäla dig.