Så tar du materialprover

Allmänt

  • Varje materialprov från respektive provpunkt läggs i en separat papperspåse. Det kan visa sig att bara ett material är skadat och behöver bytas ut. Material från en provpunkt betraktas som ett prov, även om det utgörs av både underlag och svamp.
  • Lägg proverna i rena papperspåsar, kuvert eller dylikt. Undvik plastpåsar.
  • Lämna eller skicka in provet/proverna till Botaniska Analysgruppen, glöm inte att ange önskad svarstid (se beställningsblankett).

Mögel

  • För mögel- och strålsvampsanalys, ta proven från materialets ytskikt, i storleksordningen 2×5 cm till 10×10 cm. Materialet bör vara sammanhängande.
  • Provtagningsstället ska vara representativt för den byggnadsdel där skadan misstänks. Det kan t ex vara där det finns missfärgningar, fuktfläckar mm. Saknas sådana indikationer, vilket ofta är fallet – ta prover där fukthalten är eller har varit som högst
  • Proven bör vara av fast material med organiskt ursprung, t ex trä, träbaserade produkter, pappmaterial mm, men även färgflagor, betong, puts och isolering mm kan analyseras.

Rötsvamp

  • För rötsvampsanalys ta hela, eller del av svampen (mycel och/eller fruktkropp). Skicka både svampen och lite av underlaget som svampen växer på.
  • Om mycel och fruktkropp saknas, kan rötsvampen finnas inuti den nedbrutna veden. I sådana fall, ta provet där veden är angripen.
Prislista
Mer om mögel i hus
Mer om rötsvampar