Vad analyserar vi?

Vi analyserar de flesta typer av växter,  träd, buskar, krukväxter, frön, sticklingar; frukt, bär, grönsaker, kryddväxter, potatis mm. Vi letar efter sjukdomsalstrande organismer (svampar, bakterier, virus och nematoder), men bedömer även skador orsakade av insekter och större skadedjur (t.ex. gnagare). Skulle de växter du är intresserad av inte finnas med i förteckningen ovan är du välkommen att kontakta oss, då vi ständigt vidgar vårt kompetensområde.

Beställ ditt prov här

Så tar du prover

Beställ här
Läs mer

Priser

  • Pris för ett växtskyddsprov är 3500: – (exkl. moms).
  • Flera prov – pris enligt överenskommelse.

Vid ELISA test tas minst tre prover.

Så hjälper vi dig

Du ringer oss

För en första konsultation, kontakta Marina Usoltseva per telefon: 0704-970429.
Skicka en bild av symptomen till elisabeth.gondel@botaniskanalys.se
och marina.usoltseva@gmail.com

Vi tar emot proverna

Välj en bit växt med typiska symptom. Vi vill ha växter där vi kan finna gränsen mellan sjuk och frisk vävnad, aldrig helt döda växter. Skicka provet samma dag.

Vi ger dig rapporten

Vi analyserar provet och  identifierar vilken sjukdom eller skadedjur som finns i plantan. Vi ger dig anpassad rådgivning och riktade åtgärdsförslag, samt föreslår metoder som hjälper dig att minska användandet av kemisk bekämpning

Ta reda på vad som skadar dina växter

Skadade eller sjuka växter kan orsaka såväl kostnader som minskade intäkter. En tidig upptäckt och korrekt diagnos, tillsammans med kunskap om behandling, är grundläggande för att hantera växtsjukdomar. Ett och samma symtom kan ha flera olika orsaker och man kan inte alltid se på växten vad det är som är fel. Det kan till exempel vara svårt att avgöra om en skada är fysiologiskt orsakad eller om skadan beror på ett svampangrepp. Därför bör du vända dig till oss på Botaniska Analysgruppen för att vara säker på att få rätt diagnos. Vi ställer diagnoser med hjälp av mikroskopiska-, immunologiska-, och DNA-baserade metoder och har lång erfarenhet inom området. Vi vänder oss till alla som odlar växter. Det kan vara handelsträdgårdar, kyrkogårdsförvaltningar, kommuner, trädgårdsmästare, odlare av potatis, bär, frukt, blommor eller grönsaker.

Varför anlitar jag Botaniska Analysgruppen?

  • Du ska slippa att förgäves lägga tid, energi och pengar på en växt som redan från början är dömd att inte ge god skörd.
  • Infektioner är inte alltid synliga, men vi spårar upp de organismer som är skadliga och sjukdomsalstrande, både i växtmaterial, jord och vatten.
  • Vi ger snabba analyssvar med hög precision.
  • Ju tidigare smittan konstateras, desto snabbare och effektivare kan du sätta in rätt åtgärd för att minimera eller undvika ekonomisk förlust.
  • Du måste också känna till att smittan finns för att kunna undvika att den sprids med maskiner eller bevattningssystem.

Kontakta oss

Vi svarar gärna på frågor. Använd formuläret eller ring till kontoret på 0766 -182667.

Tack för ditt meddelande. Det har skickats.
Det gick inte att skicka ditt meddelande. Vänligen försök igen senare.