Botaniska Analysgruppen har en personalstyrka med mycket hög kompetens.
Flertalet anställda är mykologer – svampexperter – i grunden.  Flera av de anställda har doktorerat inom biologi, och de flesta övriga har också universitetsutbildning. Detta borgar för forskningsbaserad kunskap och att personalen verkligen förstår och kan ta till sig vetenskapliga rön.

Vi utgör en väl sammansatt personalgrupp med arbetsglädje, lojalitet och ett etiskt synsätt. Miljötänkande och hållbar utveckling är oerhört viktigt för oss, liksom ansvarskänsla i medvetenheten om att våra analysresultat har betydelse i situationer som kan vara bekymmersamma för dem som berörs.

Vi är väl insatta i olika slags analyser. De anställda har djupa kunskaper inom både botanik och mykologi, vilket innebär att vi är beredda att åta oss uppdrag, vad frågan än gäller, inom vårt kompetensområde.

Medarbetare

Dr Marina Usoltseva
Dr Marina UsoltsevaVD, växtskyddspatolog
Marina är VD för Botaniska Analysgruppen. Hon disputerade i växtpatologi och växtskydd i Moskva 1987 och forskade sedan inom samma område vid Institutet för växtskydd i S:t Petersburg innan hon kom till Sverige 1997. Utöver att leda och företräda företaget är hon ansvarig för växtskydd samt huvudansvarig för analyser och rådgivning inom området.

Mobil: 070-497 04 29

Robert Daun
Robert DaunMykolog
Robert är mykolog och botanist med lång undervisningserfarenhet från Göteborgs och ett flertal andra lärosäten. Han delar sin tjänst mellan Göteborgs universitet och Botaniska Analysgruppen. På företaget arbetar han främst med byggnadsmykologi och är ansvarig för spormätningar.

Mobil: 070-691 89 35

Elisabeth Gondel
Elisabeth GondelBiolog
Elisabeth har en magisterexamen i biologi från Göteborgs universitet (2010). Hon arbetar med analyser inom byggnadsmykologi, men även med växtskydd, där hon är verksam inom analys och rådgivning.

Mobil: 0766 -182657

Helena Lööf Andersson
Helena Lööf AnderssonMarknadsföring och försäljning
Helena har studerat ekonomi, pedagogik och sociologi och har en lärarexamen från Göteborgs universitet. Hon jobbar med försäljning, marknadsföring och information och har en stödfunktion inom analys och rådgivning för växtskydd.

Mobil: 073- 065 49 83

Erik Ljungstrand
Erik LjungstrandBotanist
Erik är botanist och utbildad vid Göteborgs universitet. I företaget tillhör Erik området byggnadsmykologi, där han gör analyser och har en stödfunktion.

Telefon: 031-786 26 67

Dr Åslög Dahl
Dr Åslög DahlForskningschef och utvecklingsansvarig
Åslög är forskningschef och utvecklingsansvarig, tillika en av företagets grundare. Hon disputerade i systematisk botanik vid Göteborgs universitet år 1990, där hon forskar, undervisar och är ansvarig för Pollenlaboratoriet vid Institutionen för biologi och miljövetenskaper. Hon arbetar bland annat med frågor som rör allergier och överkänslighetsreaktioner framkallade av växter och svampar.

Telefon: 031-786 26 64 

Dr Olga Khitun
Dr Olga KhitunVäxtskydd
Olga disputerade i botanisk ekologi och systematik vid universitetet i S:t Petersburg år 2006. Hon arbetar främst med växtskyddsanalyser men också med ekonomi och administration.

Nina Geynts
Nina GeyntsMarknadsföring och administration
Nina arbetar med den dagliga administrationen och planeringen för projekt, konferenser och utbildningar.