Allmänt om rötsvamp och hussvamp


Rötsvampar tillhör en grupp organismer som kraftigt kan försämra hållfastheten hos olika trämaterial men även hos betong. För att rötsvampar ska kunna etablera sig inne i byggnader krävs i regel en högre fuktkvot än för mögelsvampar. Konstruktionen ska också ha varit utsatt för väta under en längre tid för att ett angrepp ska uppstå.

Man skiljer på tre olika sorters röta beroende på hur virket bryts ner:

  • Brunröta
  • Vitröta
  • Mögelröta

Brunröta

Brunröta är den dominerande röttypen i byggnader. Detta är en följd av att brunrötesvampar främst angriper granvirke och furu, träslag som ofta förekommer som byggnadsmaterial. Cellulosa och hemicellulosa bryts ner i veden och får träet att se brunt ut, då endast vedämnet, ligninet blir kvar. Vidare krymper veden och spricker upp i kuber.

Den mest fruktade brunrötesvampen är äkta hussvamp, Serpula lacrimans. Hussvampen kan själv skapa rätt förutsättningar och snabbt sprida sig vidare i huset genom att leda vatten via kraftiga mycelsträngar.

Vitröta

Vitröta förekommer mer sällan i byggnader eftersom dessa svampar framförallt angriper lövträd. Vitröta karakteriseras av att svampen bryter ner alla huvudbeståndsdelar: först det bruna ligninet, och sedan cellulosa och hemicellulosa. Veden bleknar därför och får en trådig och fibrös struktur.

Mögelröta

Mögelröta orsakas av vissa mögelsvampar och bakterier som förstör vedens struktur. Genom att rötan bryter ner cellulosa och hemicellulosa kan mycket små håligheter i vedens cellväggar uppstå. Träets yta blir då mjuk och upplöst, medan de inre delarna vanligen förblir hårda. En viktig faktor för uppkomsten av mögelröta är en mycket hög fuktbelastning under en längre tid. Mikroorganismer som klarar syrefattiga förhållanden får då chansen att tillgodogöra sig näringen i veden.

Analys och åtgärder

Analysen utförs med hjälp av mikroskop. Resultatet ges efter en till åtta arbetsdagar beroende på val av svarstid (se Priser). Så långt som det är möjligt, identifieras svampen till art eller släkte, så att valet och omfattningen av saneringsåtgärder blir riktiga. Det är viktigt att utesluta förekomst av äkta hussvamp, eftersom den ofta kräver mer omfattande åtgärder.

Länkar

– Priser (samt information om lån av spormätare)
– Så tar du materialprov

Äkta hussvamp (Serpula lacrimans) kan ibland vara svår att skilja från andra brunrötesvampar…

… på bilden syns en tandgröppa (Leucogyrophana pinastri). Foto: Kjell Holmner.