Allmänt om rötsvamp och hussvamp

Rötsvampar tillhör en grupp organismer som kraftigt kan försämra hållfastheten hos olika trämaterial. För att rötsvampar ska kunna etablera sig inne i byggnader krävs i regel en högre fuktkvot i träet än för mögelsvampar. Konstruktionen ska också ha varit utsatt för väta under en längre tid för att ett angrepp ska uppstå.
Man skiljer på tre olika sorters röta beroende på hur virket bryts ner. Brunröta och vitröta orsakas just av rötsvampar. Vid mögelröta (även kallad ”soft rot” och mjukröta) beror nedbrytningen på olika mögelsvampar och/eller bakterier.

Brunröta är den dominerande röttypen i byggnader. Det är en följd av att brunrötesvampar främst angriper granvirke och furu, träslag som ofta förekommer som byggnadsmaterial. Cellulosa och hemicellulosa bryts ner i veden och får träet att se brunt ut, då endast vedämnet, ligninet blir kvar. Vidare krymper veden och spricker upp i kuber. Den mest fruktade brunrötesvampen är äkta hussvamp, Serpula lacrymans. Hussvampen kan själv skapa rätt förutsättningar och snabbt sprida sig vidare i huset, genom att leda vatten via kraftiga mycelsträngar.

Vitröta förekommer mer sällan i byggnader eftersom dessa svampar framförallt angriper lövträd. Vitröta karakteriseras av att svampen bryter ner alla huvudbeståndsdelar: först det bruna ligninet, och sedan cellulosa och hemicellulosa.  Veden bleknar därför och får en trådig och fibrös struktur.
Mögelröta orsakas av vissa mögelsvampar och bakterier som förstör vedens struktur. Genom att rötan bryter ner cellulosa och hemicellulosa kan mycket små håligheter i vedens cellväggar uppstå. Träets yta blir då mjuk och upplöst, medan de inre delarna vanligen förblir hårda. En faktor som är viktig för uppkomsten av mögelröta är en mycket hög fuktbelastning under en längre tid. Mikroorganismer som klarar syrefattiga förhållanden får då chansen att tillgodogöra sig näringen i veden.

Analysen utförs med hjälp av mikroskop. Resultatet ges efter en till åtta arbetsdagar beroende på val av svarstid (se Priser). Så långt som det är möjligt, identifieras svampen till art eller släkte, så att valet och omfattningen av saneringsåtgärder blir riktiga. Det är viktigt att utesluta förekomst av äkta hussvamp, eftersom den ofta kräver mer omfattande åtgärder.

Länkar:

Priser
Så tar du prover
Beställningsblankett (ifyllbart PDF-formulär)

Äkta hussvamp (Serpula lacrymans) kan ibland vara svår att skilja från andra brunrötesvampar…

… på bilden syns en tandgröppa (Leucogyrophana pinastri). Foto: Kjell Holmner.