Utbildning i rötsvamp – Nyhetsbrev mykologi mars 2023

Utbildning i rötsvamp I förra veckan höll vi en, sedan länge planerad, utbildning om rötsvampar i byggnader. Under dagen gick vi bland annat igenom vad en rötsvamp är, vilka rötsvampar som kan skada byggnader och hur man kan skilja äkta hussvamp från övriga rötsvampar. Elisabeth och Robert hade gjort en fin utställning med mycket olika material att titta på och en del av dagen ägnades även åt att jämföra svampmycel med t ex rötter och spindelväv. Till hösten planerar vi att, någon gång i oktober/november, hålla en utbildning i byggnadsrelaterad mikrobiologi. Exakt datum för utbildningen är ännu inte satt men [...]

Välkommen att anmäla dig!

Kom på höstens utbildning inom byggnadsrelaterad mikrobiologi, torsdagen 17/11. Utbildningen riktar sig främst till konsulter som jobbar med inomhusmiljö, skadeutredare, fastighetsförvaltare och alla andra som vill ha mer förståelse för samspelet mellan mögel och hälsa. Utbildningen består av två delar, som hålls under samma dag.  Du kan anmäla dig till en heldagsutbildning, eller bara till en av delarna om det passar dig bättre. Teori kl 9-14: Du får en ökad förståelse för vad mögel är och hur det hänger ihop med ohälsa i inomhusmiljö.. Vi diskuterar lagar och regler som rör dessa frågor och förklarar varför försiktighetsprincipen bör tillämpas. Praktik 14-16: Du får kunskap om [...]

Nya priser för mykologitjänsterna

Sommartider på Botaniska Analysgruppen Vi närmar vi oss semestertider och ser fram emot härliga sommardagar och välbehövlig vila. Under v. 26-32 har vi begränsad bemanning, och tidvis kan kontoret vara obemannat. Normalt finns vi på plats åtminstone mellan 09:00-15:00 varje helgfri vardag. Under större delen av sommaren är även Institutionens huvudentré låst, så använd ingången på byggnadens vänstra sida (entré C, vänd mot Botaniska Trädgården). Där finns även en ringklocka. Vill du vara säker på att få personlig hjälp, ring 031-786 26 67! Ny prislista Från halvårsskiftet, 1 juli 2022, har vi ny prislista. Du hittar den nya [...]

Se upp för oseriösa mögeltest!

Se upp för oseriösa mögeltest! På marknaden saluförs enkla mögeltest som innebär att man per post får hemsänt odlingsplattor vilka får stå öppna i de aktuella rummen under någon timme. Efter några dagar räknar man sedan antalet mögelkolonier som har utvecklats och beroende på antalet sägs det att man själv kan tolka och bedöma om mögelförekomsten i rumsluften är normal eller inte och detta utan utomhusreferens! Vid första påseendet kan detta kanske tyckas vara ett snabbt och enkelt sätt att få reda på hur mögelläget är. När det gäller metoden med odlingsplattor (så kallad passiv sampling) finns [...]

Anmäl dig till utbildning 18/11

Passa på att anmäla dig! Kom på höstens utbildning inom byggnadsrelaterad mikrobiologi, torsdagen 18/11. Utbildningarna riktar sig främst till konsulter som jobbar med inomhusmiljö, skadeutredare, fastighetsförvaltare och alla andra som vill ha mer förståelse för samspelet mellan mögel och hälsa. Utbildningarna består av två delar, som hålls under samma dag.  Du kan anmäla dig till en heldagsutbildning, eller bara till en av delarna om det passar dig bättre.  Teori kl 9-14: Du får en ökad förståelse för vad mögel är och hur det hänger ihop med ohälsa i inomhusmiljö.. Vi diskuterar lagar och regler som rör dessa frågor [...]

Svampkollen: äkta hussvamp byter namn

Den tidigare vedertagna stavningen ‘Serpula lacrymans’ (med “y”) har genom ett internationellt kongressbeslut ändrats från och med år 2012 så att namnet numera skall stavas Serpula lacrimans (med “i”). Detta påverkar givetvis inte på något sätt svampen i fråga, utan bara hur vi refererar till den i skrift. Vi som arbetar på Botaniska Analysgruppen har helt nyligen blivit medvetna om att stavningen förändrats, och kommer framöver enbart att använda den nu korrekta stavningen. Vi uppmanar alla andra som har skäl att skriva om denna svamp att göra detsamma. Om ni önskar veta mera om vad namnändringen beror på så [...]

Åldersbestämning av äkta hussvamp – en osäker metod.

I det senaste numret av Bygg & Teknik medverkar vi tillsammans med Gunilla Bok och Erica Blom på RISE i en artikel om åldersbestämning av äkta hussvamp. Artikeln finns i sin helhet på Bygg & Tekniks hemsida som du kan läsa här: https://byggteknikforlaget.se/aldersbestamning-av-akta-hussvamp-en-osaker-metod/

Svampkollen: Vedplätt

På Svampkollen gör vi sammandrag av forskningsartiklar (nya eller gamla) eller berättar om en svamp som har intresserat oss. Vedplätt - en svamp som orsakar brunröta i virke med hög fuktkvot Då och då får vi in prover från utvändiga trädetaljer med brunröta, uppspruckna i millimetersmå kuber. Proverna är tagna från karmar till fönster och dörrar eller trädäck m.m. som utsatts för hög luftfuktighet. Dessa skador har orsakats av en mycket liten svamp, Dacrymyces stillatus, eller vedplätt som den kallas på svenska. Tidigare förekom vedplätten i mindre utsträckning på byggnader då utomhusfärger med tungmetaller såsom bly och kvicksilver var vanligare [...]

Nyligen publicerat: Artikel om sambanden mellan fuktskador, mögel och ohälsa

Många studier visar att det finns ett samband mellan vistelse i fuktskadade byggnader och ökad förekomst av astma, allergier, rhinit (katarr i nässlemhinnan) och luftvägsinfektioner. Detta kan bero på en ökad exponering av mikrober i den fuktskadade miljön, men fler studier behövs för att kunna fastställa de direkta sambanden mellan exponering av mögel och risken för ökad ohälsa.  I en nyligen publicerad forskningsartikel i European clinical respiratory journal (2020) har man undersökt sambanden mellan fukt, mikrobiell exponering å ena sidan och allergier och luftvägsinfektioner hos danska vuxna å den andra. I stället för att följa samma individ under en längre [...]

Information om våra öppettider

I rådande tider av oro och osäkerhet vill vi passa på att informera om att vi på Botaniska Analysgruppen håller öppet och tar emot prover som vanligt från er som känner er friska. För er som vill lämna mykologiprover har vi även en låda i huvudentrén där ni gärna får lämna era prover istället för att besöka oss på kontoret. Om proverna är för stora för att lämna i lådan får du gärna ställa dem utanför vår dörr och ringa och meddela oss att du ställt dem där. Huvudentrén är öppen mellan 9-16 men det brukar finnas någon på plats [...]

Till toppen