I juli i år samlades 454 gräsforskare från hela världen i New Brunswick, New Jersey, för att delta i “International Turfgrass Research Congress”, en internationell kongress som organiseras sedan 2004 av International Turfgrass Society.

Temat för året var “Meeting the Challenges of a Changing Environment” och Skandinavien hade en stor närvaro på evenemanget, med presentationer från Tryggve Aamlid och Tatiana Espevig från det norska forskningsinstitutet NIBIO (Norsk Institutt för bioekonomi), Maria Strandberg från STERF (Scandinavian Turfgrass and Environment Research Foundation) och Anne Mette Dahl Jensen från Köpenhamns Universitet.

Botaniska Analysgruppen representerades också på konventet där vi i samarbete med NIBIO presenterade en gemensam poster om gräs-sjukdomen ‘Dollar Spot’ och hur den kan ställa till med stora problem på golfgreener.

Artiklar i Greenbladet

Botaniska Analysgruppen ser fram emot att publicera en serie av artiklar i kommande nummer av Greenbladet ,som handlar om vad som togs upp på kongressen i New Brunswick.

Den första artikeln som publiceras berättar ett antal studier som presenterades på konventet. Artikeln återger bland annat NIBIO:s forskning om hur vinterskador påverkar greener i Norden samt de ekonomiska konsekvenser som följer. Den beskriver också en kanadensisk studie som har undersökt hur kemisk bekämpning kan ge upphov till resistenta växter, ett antal analyser på hur gödningsmedel påverkar olika svampar, undersökningar om svampen Dollar Spot och hur den kan behandlas av biologiska preparat samt hur man kommer tillrätta med silvermossa i greenen.

I nästkommande artiklar kan man exempelvis läsa om hur en golfbana kan fylla många olika funktioner, om en amerikansk greenkeeper som sköter vitgröegreener helt utan bekämpning ,samt hur verksamheten ser ut på en golfbana i New Jersey med en budget på 3,5 miljoner dollar.