Öppettider runt jul och nyår på Botaniska Analysgruppen

Vi på Botaniska Analysgruppen vill önska er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! Vi finns på plats och håller öppet även under mellandagarna men med begränsad bemanning. Vill du vara säker på att komma i kontakt med oss, så är det bäst att först slå oss en signal på 031-786 26 67. Huvudentrén är stängd mellan jul och nyår, så använd ingången via Botaniska Trädgården när ni vill in till oss. Det finns en ringklocka.

Nu kör vi en ny konferens med Clint Mattox

Anmälan Årets konferens med Clint Mattox gjorde stor succé och nu har vi har glädjen att meddela att Clint kommer till Sverige nästa år igen! Clint har tidigare arbetat som greenkeeper men är nu forskarstudent på Oregon State University där han sedan 10 år tillbaka forskar på alternativa metoder till kemiska bekämpningsmedel. Hur kan vi förebygga och behandla snömögel, dollar spot och antraknos utan att behöva använda oss av traditionella fungicider? Vecka 10 nästa år åker vi tillsammans med Clint Mattox ut på en roadshow för att föreläsa och diskutera kring detta. [...]

Vill du lära dig mer om mögel? Passa på att anmäla dig!

Den 15 november anordnar vi två utbildningar. Den ena är en basutbildning inom mögel och hälsa medan den andra är en fördjupningsutbildning inom svartmögel. Det finns fortfarande platser kvar på båda utbildningarna så passa på att anmäla dig! . Basutbildning: Mögel & Hälsa Vid denna utbildning får du en ökad förståelse för vad mögel är och hur det hänger ihop med ohälsa i inomhusmiljö. Lagar och regler som rör dessa frågor tas upp och vi förklarar varför försiktighetsprincipen bör tillämpas. Datum: 15 november, kl 9-12 Pris: 650 kr Fördjupningsutbildning: [...]

Produktgodkännande för Amistar

Vi har fått svar från Kemikalieinspektionens upplysningstjänt angående Amistar regnr 4219. Dels har vi fått bekräftat att ingen ansökan har lämnats in om fortsatt produktgodkännade för Amistar på golfgreener; och dels har vi fått svar på hur länge Amistar får användas: ”När en produkt får ett nytt registreringsnummer försvinner alltså även UPMA kopplade till det gamla produktgodkännandet, med samma utfasningstider. Amistar reg nr 4219 får med andra ord användas på golfgreener till 2020-03-31. Därefter ska det destrueras.” Vi har därefter uppdaterat vår fungicidinformation med det nya tillägget om Amistar, vilken kan laddas ner på vår hemsida.

Dags att anmäla sig till höstens utbildningar!

Vill du vara med på höstens utbildningar i byggnadsrelaterad mikrobiologi? Då är det hög tid att anmäla sig nu. Det finns fortfarande några platser kvar! Utbildningarna riktar sig främst till konsulter som jobbar med inomhusmiljö, skadeutredare, fastighetsförvaltare och alla andra som vill ha mer förståelse för mögel och hälsa inom byggnadsrelaterad mikrobiologi. Utbildningarna består av tre olika delar som även kan läsas var och en för sig. Del 1: Basutbildning Mögel och hälsa, 15 nov kl 9-12 Del 2: Praktisk utbildning Spormätningar och materialprov, 25 okt kl 13-16 Del 3: Fördjupningsutbildning Sanningar och myter om svartmögel, 15 nov kl 13-16 [...]

Godkända fungicider och insekticider för golfbanor

Det har tillkommit nya fungicider på den svenska marknaden. Vi har gjort en sammanställning av samtliga godkända preparat 2018, som bland annat innehåller information om aktiva substanser och användningsområden, och som är baserad på litteratur, reklam och vår erfarenhet. Läs sammanställningen

Olika nyanser av grönt

European Turfgrass Society, ETS, anordnar vartannat år en vetenskaplig konferens om turfgrass, för sina medlemmar och andra specialister inom området. För att visa hur många olika sorters grönytor det finns, bland annat inom sport och rekreation, valde man i år temat ”Different Shades Of Green”. Speciellt fokus lades på ett helhetstänkande kring hållbarhet. Konferensen gick av stapeln den 2-4 juli i Manchester. Botaniska Analysgruppen var på plats för att hålla föredrag och ta del av övriga presentationer. Det var några mycket intressanta dagar! Läs hela artikeln

Äkta hussvamp kan även orsaka stora skador på murbruk

Äkta hussvamp, Serpula lacrymans, lever på att bryta ner trä och är en svår skadegörare på virke. Om angreppet inte upptäckts i tid och svampen därför hunnit konsumera tillräckligt av virket, kan den emellertid även tränga in genom och allvarligt skada murbruk. Bilderna här intill togs tidigare i år, när vi blev inbjudna av en av våra större kunder, för att titta på en angripen fasad. Från denna fasad har vi analyserat många prover, tagna från flera våningar. Angreppet upptäcktes vid ett mindre renoveringsarbete, då man först inte misstänkt något rötsvampsangrepp. Men då en bit av fasaden föll ner [...]

Elisabeth Gilert går i pension

Botaniska Analysgruppens nestor, Elisabeth Gilert, går i pension i augusti. Det är få personer, åtminstone i Sverige, som har så gedigen erfarenhet av byggnadsmykologi som hon. Elisabeth har varit med sedan en grupp som då benämndes ”Tillämpad trämykologi” startades vid dåvarande Botaniska institutionen, GU, av Nils Hallenberg i slutet av 1970-talet, som en spin-off till forskningen kring vedsvampar. År 1999 blev denna grupp Mykologisektionen inom Botaniska Analysgruppen. Elisabeths kunskaper och erfarenhet har varit en stor tillgång och trygghet för oss andra i företaget. Den har självklart också rönt stor uppskattning hos våra kunder, som hon bemött på bästa sätt. [...]

Till toppen