Vi har fått svar från Kemikalieinspektionens upplysningstjänt angående Amistar regnr 4219. Dels har vi fått bekräftat att ingen ansökan har lämnats in om fortsatt produktgodkännade för Amistar på golfgreener; och dels har vi fått svar på hur länge Amistar får användas:

”När en produkt får ett nytt registreringsnummer försvinner alltså även UPMA kopplade till det gamla produktgodkännandet, med samma utfasningstider. Amistar reg nr 4219 får med andra ord användas på golfgreener till 2020-03-31. Därefter ska det destrueras.”

Vi har därefter uppdaterat vår fungicidinformation med det nya tillägget om Amistar, vilken kan laddas ner på vår hemsida.