Äkta hussvamp, Serpula lacrymans, lever på att bryta ner trä och är en svår skadegörare på virke. Om angreppet inte upptäckts i tid och svampen därför hunnit konsumera tillräckligt av virket, kan den emellertid även tränga in genom och allvarligt skada murbruk.

Bilderna här intill togs tidigare i år, när vi blev inbjudna av en av våra större kunder, för att titta på en angripen fasad. Från denna fasad har vi analyserat många prover, tagna från flera våningar. Angreppet upptäcktes vid ett mindre renoveringsarbete, då man först inte misstänkt något rötsvampsangrepp. Men då en bit av fasaden föll ner tog man prover och lämnade in till oss för analys. Vi kunde bekräfta att äkta hussvamp låg bakom skadorna. Vid ytterligare provtagningar kunde våra analyser visa att skadorna var betydligt mer omfattande än vad man tidigare anat.