Det har tillkommit nya fungicider på den svenska marknaden. Vi har gjort en sammanställning av samtliga godkända preparat 2018, som bland annat innehåller information om aktiva substanser och användningsområden, och som är baserad på litteratur, reklam och vår erfarenhet.

Läs sammanställningen