Botaniska Analysgruppens nestor, Elisabeth Gilert, går i pension i augusti. Det är få personer, åtminstone i Sverige, som har så gedigen erfarenhet av byggnadsmykologi som hon.

Elisabeth har varit med sedan en grupp som då benämndes ”Tillämpad trämykologi” startades vid dåvarande Botaniska institutionen, GU, av Nils Hallenberg i slutet av 1970-talet, som en spin-off till forskningen kring vedsvampar. År 1999 blev denna grupp Mykologisektionen inom Botaniska Analysgruppen.

Elisabeths kunskaper och erfarenhet har varit en stor tillgång och trygghet för oss andra i företaget. Den har självklart också rönt stor uppskattning hos våra kunder, som hon bemött på bästa sätt. Vi kommer att sakna Elisabeth, men hoppas att hon hälsar på oss ofta och fortsätter att stötta oss, samtidigt som vi önskar henne allt gott med hennes nyvunna frihet!