Konferensen med Clint Mattox är inställd

Tyvärr blir vi tvungna att ställa in nästa veckas konferens på grund av den rådande situationen med Coronaviruset och att Clint Mattox inte har möjlighet att resa till Sverige på grund av reserestriktioner. Vår ambition är dock att anordna en konferens vid ett annat tillfälle men vi får återkomma med detaljer kring det längre fram.

Extremsommaren 2018 har lämnat sina spår…

Sommaren som slog alla tiders värmerekord Förra året hade vi ju en sommar med extremt torrt väder och rekordhöga temperaturer vilket resulterade i att gräset på golfbanorna runt om i landet blev försvagat och mer mottagligt för vissa svampsjukdomar. Vädret var t ex mycket gynnsamt för antraknosutveckling. Under hösten växlade vädret om och blev istället mycket blött vilket bidrog till ett högt snömögeltryck i princip över hela landet. Det var också svårt att använda någon kemisk bekämpning eftersom det fanns så få tillfällen då vädret lämpade sig för att gå ut och bespruta, det var helt enkelt för blött. Detta [...]

Var uppmärksam – snömögel kan slå till snart!

Hösten har hittills bjudit på relativt varmt väder för årstiden och många golfklubbar upplever att gräset på golfbanorna ser ut att vara i fin form. Men vi har analyserat gräset från flertalet golfbanor och har sett en ovanlig och alarmerande tendens. Proverna har inkuberats i både värme och kyla och redan efter ett dygn har vi kunnat se en markant skillnad där de prover som varit i kyla (4 grader) visat en kraftig utveckling av snömögel efter bara ett dygn. Det betyder alltså att även om gräset ser friskt ut nu så kan snömögel slå till när som helst och [...]

Informationsmöte och dialog om fosfit på Elmia Park

Den 25 september åkte vi till Elmia Park och golfmässan i Jönköping. Där besökte vi tre av årets seminarier. Dagens första föredrag hölls av Dr. John Dempsey. Han talade om hur vi kan förebygga och bekämpa snömögel och antraknos utan fungicider – här la han ett stort fokus på kaliumfosfit även om produkten numera är förbjuden att använda då det, så vitt vi vet, inte finns några godkända preparat inom EU. Efter det höll Peter Edman (SGF) ett entusiasmerande seminarium om hur vi billigt och enkelt kan bidra till miljön på golfbanan. Och till sist fick vi följa Österåker Golfklubbs [...]

Nya produkter från Syngenta på gång

I mitten av juli i år hade Botaniska Analysgruppen ett möte med Lars Tveter på Syngenta för att gå igenom den aktuella situationen gällande olika preparat. När det gäller befintliga produkter på marknaden gäller följande: Amistar får lagras, bortskaffas och användas till och med 2020-03-31. Heritage är godkänt till och med 2022-12-31. Banner Maxx och Banner Maxx II är godkänt till och med 2020-01-31. Instrata Elite är godkänt till och med 2019-10-31 och sedan förväntas en administrativ förlängning av produkten. Medallion är administrativt förlängt och godkänt till och med 2020-10-31. Insekticiden Merit Turf är borta sedan 2019-07-31 Under år 2020 planerar Syngenta att få ett nytt systemiskt preparat registrerat [...]

Resultaten från tillsynsprojektet 2018 ligger nu på Naturvårdsverkets sida – Här kan du läsa mera om fosfit.

Nu har naturvårdsverket lagt ut resultatet från tillsynsprojektet 2018. Resultat kan du läsa här (pdf) och här (Naturvårdsverkets hemsida). Tänk på att fosfit (eller kaliumfosfit eller kaliumfosfonat) numera är klassat som ett växtskyddsmedel och att produkter med fosfit måste vara godkända för att få användas som ett sådant.  Undantaget är, enligt kemikalieinspektion, att producenten ”kan visa att produkten är avsedd att enbart användas i andra syften än som ett växtskyddsmedel, enligt EU:s växtskyddsmedelsförordning”. Enligt Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Kemikalieinspektionens samlade syn är dock gödseleffekten tveksam. Därför vill de att produkten först godkänns som ett växtskyddsmedel av Kemikalieinspektionen. Det finns emellertid ingen [...]

Vitgröe utan bekämpning?

Är det möjligt att minska användningen av bekämpningsmedel men ändå bibehålla samma kvalitet på golfbanan? -Nu är det hög tid att anmäla sig för att få en plats på årets konferens! Årets konferens kommer förutom snömögel även att handla om dollar spot och antraknos. Fokus kommer att läggas på vitgröe men även ni med svingel, krypven eller blandgreener kommer att ha stor nytta av konferensen. Förra årets konferens med Clint Mattox gjorde stor succé och nu har vi har glädjen att meddela att Clint kommer till Sverige i år igen! Läs mer om konferensen och hur du anmäler dig >>

Nu kör vi en ny konferens med Clint Mattox

Anmälan Årets konferens med Clint Mattox gjorde stor succé och nu har vi har glädjen att meddela att Clint kommer till Sverige nästa år igen! Clint har tidigare arbetat som greenkeeper men är nu forskarstudent på Oregon State University där han sedan 10 år tillbaka forskar på alternativa metoder till kemiska bekämpningsmedel. Hur kan vi förebygga och behandla snömögel, dollar spot och antraknos utan att behöva använda oss av traditionella fungicider? Vecka 10 nästa år åker vi tillsammans med Clint Mattox ut på en roadshow för att föreläsa och diskutera kring detta. [...]

Till toppen