Botaniska Analysgruppen har uppdaterat listan över tillåtna preparat 2020.
Vi återkommer med mera information om eventuella nyregistrerade preparat så fort dessa uppgifter finns tillgängliga på Kemikalieinspektionens hemsida.