I mitten av juli i år hade Botaniska Analysgruppen ett möte med Lars Tveter på Syngenta för att gå igenom den aktuella situationen gällande olika preparat.

När det gäller befintliga produkter på marknaden gäller följande:

  • Amistar får lagras, bortskaffas och användas till och med 2020-03-31.
  • Heritage är godkänt till och med 2022-12-31.
  • Banner Maxx och Banner Maxx II är godkänt till och med 2020-01-31.
  • Instrata Elite är godkänt till och med 2019-10-31 och sedan förväntas en administrativ förlängning av produkten.
  • Medallion är administrativt förlängt och godkänt till och med 2020-10-31.
  • Insekticiden Merit Turf är borta sedan 2019-07-31

Under år 2020 planerar Syngenta att få ett nytt systemiskt preparat registrerat för golf. Preparatet sägs fungera bäst mot dollar spot och snömögel men även mot antraknos och häxringar. Botaniska Analysgruppen kommer tillsammans med Syngenta att utföra försök med det nya preparatet för att studera och utvärdera effekten av det under svenska förhållanden. Det första försöket skall genomföras redan nu under hösten 2019 och här kommer effekten mot snömögel utvärderas. Under 2020 kommer sedan ett försök mot dollar spot att utföras.

Utöver detta preparat är även ett antal andra nya produkter på väg in på marknaden. Lars berättade att Syngenta arbetar med ett antal nya biologiska produkter, däribland en biologisk mossprodukt och en herbicid.

Vi tackar Lars för ett väldigt trevligt möte!