Den 25 september åkte vi till Elmia Park och golfmässan i Jönköping. Där besökte vi tre av årets seminarier. Dagens första föredrag hölls av Dr. John Dempsey. Han talade om hur vi kan förebygga och bekämpa snömögel och antraknos utan fungicider – här la han ett stort fokus på kaliumfosfit även om produkten numera är förbjuden att använda då det, så vitt vi vet, inte finns några godkända preparat inom EU. Efter det höll Peter Edman (SGF) ett entusiasmerande seminarium om hur vi billigt och enkelt kan bidra till miljön på golfbanan. Och till sist fick vi följa Österåker Golfklubbs massiva omvandling av gamla Österleds bana till en fantastisk bana i världsklass!

Diskussion kring förbudet mot kaliumfosfit

Mellan två av föredragen hölls också ett informellt möte mellan Botaniska Analysgruppen och representanter från olika leverantörer av skötselprodukter för golfbanor från Jordelit, SW Horto, Indigrow, LMI och Interagrobios, samt med representanter från både SGF och SGA. Temat för mötet var kaliumfosfit – hur går vi vidare efter förbudet.  Elisabeth Gondel (Botaniska Analysgruppen) inledde med att berätta om hur läget ser ut idag. Redan 2013 gavs godkännande för att kaliumfosfiter/kaliumfosfonater uppfyller kraven för att få användas i registrerade växtskyddsmedel inom EUs medlemsstater. I Sverige gjordes emellertid ingen ansökan för någon användning som täcker golfbanor. I Sverige finns bara en godkänd produkt med kaliumfosfit och den är bifallen enbart för äpplen och päron.

Registrering av kaliumfosfit

I den påföljande diskussionen menade leverantörerna att en normal registrering av kaliumfosfit inte kan komma i fråga, då det är för dyrt och inte lika lönsamt som att sälja fungicider.

Enligt Kemikalieinspektionen finns det emellertid flera billigare och mer förenklade procedurer för att registrera ett växtskyddsmedel. En sådan procedur är ”ömsesidigt erkännande” som har kommit till för att underlätta användandet av redan godkända produkter inom EU. Dock måste produkten finnas sedan tidigare och vara godkänd för bruk på golfbanor eller för liknande användning och helst inom den norra zonen.  Gemensamt kom vi fram till att samtliga leverantörer ska höra sig för om liknande produkter finns inom andra medlemsländer och sedan återkoppla till samtliga deltagare på mötet.

Avslutningsvis vill vi förmedla att Kemikalieinspektionens upplysningstjänst har varit mycket tillmötesgående och svarat djupgående och informativt på våra frågor. Vi kan inte ta upp all information här i detta nyhetsbrev då det är digert material, men på Botaniska Analysgruppens hemsida kommer vi även i fortsättningen försöka hålla er uppdaterade så gott det går kring händelser och utvecklingen om fosfit.