Sommaren som slog alla tiders värmerekord

Förra året hade vi ju en sommar med extremt torrt väder och rekordhöga temperaturer vilket resulterade i att gräset på golfbanorna runt om i landet blev försvagat och mer mottagligt för vissa svampsjukdomar. Vädret var t ex mycket gynnsamt för antraknosutveckling.

Under hösten växlade vädret om och blev istället mycket blött vilket bidrog till ett högt snömögeltryck i princip över hela landet. Det var också svårt att använda någon kemisk bekämpning eftersom det fanns så få tillfällen då vädret lämpade sig för att gå ut och bespruta, det var helt enkelt för blött.

Detta gjorde att aktiva symptom hängde kvar över vintern och i februari och mars fick även flertalet klubbar som vanligtvis inte brukar bekämpa ändå gå ut och behandla med kontaktverkande preparat eftersom det låg aktiva snömögelfläckar kvar efter att isen tagits bort.

Vad hände under 2019?

Årets sommar blev mer som en normalsvensk sommar med betydligt mer nederbörd än förra året. Detta har inneburit att det blivit färre problem med antraknos i år. Men det är dock fortfarande en hel del klubbar som haft problem med antraknos även i år, framförallt på östkusten men även norrut i landet. Problemen började uppstå i andra delen av augusti och fortsatte sedan långt in i september. Detta kan bero på förra årets extremsommar då gräset blev utmattat och många drabbades av antraknos vilket kan ha gjort att gräset blivit känsligare för antraknos även i år.

Några klubbar på västkusten och i Skåne har också fått en hel del dollar spot. Även om vädret inte varit lika gynnsamt som 2018, var ändå juli torr eller mycket torr på sina ställen, och i augusti kom intensiva skyfall över det normala. Det var även varmare än normalt. Och detta är förutsättningar som är gynnsamt för dollar spot.

När det gäller snömögel har det under hösten i år sett mycket bättre ut jämfört med förra året. Det har också varit lättare att komma ut och bekämpa eftersom det har funnits fler dagar utan regn som har lämpat sig för bekämpning. Västkusten har dock haft det lite svårare eftersom vädret där har varit ganska blött även i år.

Sammanfattningsvis har vi haft ett betydligt mer hanterbart snömögeltryck i år och de bekämpningar som gjorts har gett goda resultat.