Var uppmärksam – snömögel kan slå till snart!

Hösten har hittills bjudit på relativt varmt väder för årstiden och många golfklubbar upplever att gräset på golfbanorna ser ut att vara i fin form. Men vi har analyserat gräset från flertalet golfbanor och har sett en ovanlig och alarmerande tendens.

Proverna har inkuberats i både värme och kyla och redan efter ett dygn har vi kunnat se en markant skillnad där de prover som varit i kyla (4 grader) visat en kraftig utveckling av snömögel efter bara ett dygn. Det betyder alltså att även om gräset ser friskt ut nu så kan snömögel slå till när som helst och väldigt snabbt när det blir lite kallare.

Den här utvecklingen såg vi inte alls förra året och kanske har det att göra med att gräset i år inte alls har utsatts för torka i samma utsträckning som förra året.

Var alltså extra uppmärksam den närmaste tiden eftersom angrepp av snömögel kan slå till väldigt snabbt!

Bilden nedan visar gräsprover som vi har analyserat. Den övre delen har inkuberats i värme och den undre delen har inkuberats i kyla under ett dygn.

Informationsmöte och dialog om fosfit på Elmia Park

Den 25 september åkte vi till Elmia Park och golfmässan i Jönköping. Där besökte vi tre av årets seminarier. Dagens första föredrag hölls av Dr. John Dempsey. Han talade om hur vi kan förebygga och bekämpa snömögel och antraknos utan fungicider – här la han ett stort fokus på kaliumfosfit även om produkten numera är förbjuden att använda då det, så vitt vi vet, inte finns några godkända preparat inom EU. Efter det höll Peter Edman (SGF) ett entusiasmerande seminarium om hur vi billigt och enkelt kan bidra till miljön på golfbanan. Och till sist fick vi följa Österåker Golfklubbs massiva omvandling av gamla Österleds bana till en fantastisk bana i världsklass!

Diskussion kring förbudet mot kaliumfosfit

Mellan två av föredragen hölls också ett informellt möte mellan Botaniska Analysgruppen och representanter från olika leverantörer av skötselprodukter för golfbanor från Jordelit, SW Horto, Indigrow, LMI och Interagrobios, samt med representanter från både SGF och SGA. Temat för mötet var kaliumfosfit – hur går vi vidare efter förbudet.  Elisabeth Gondel (Botaniska Analysgruppen) inledde med att berätta om hur läget ser ut idag. Redan 2013 gavs godkännande för att kaliumfosfiter/kaliumfosfonater uppfyller kraven för att få användas i registrerade växtskyddsmedel inom EUs medlemsstater. I Sverige gjordes emellertid ingen ansökan för någon användning som täcker golfbanor. I Sverige finns bara en godkänd produkt med kaliumfosfit och den är bifallen enbart för äpplen och päron.

Registrering av kaliumfosfit

I den påföljande diskussionen menade leverantörerna att en normal registrering av kaliumfosfit inte kan komma i fråga, då det är för dyrt och inte lika lönsamt som att sälja fungicider.

Enligt Kemikalieinspektionen finns det emellertid flera billigare och mer förenklade procedurer för att registrera ett växtskyddsmedel. En sådan procedur är ”ömsesidigt erkännande” som har kommit till för att underlätta användandet av redan godkända produkter inom EU. Dock måste produkten finnas sedan tidigare och vara godkänd för bruk på golfbanor eller för liknande användning och helst inom den norra zonen.  Gemensamt kom vi fram till att samtliga leverantörer ska höra sig för om liknande produkter finns inom andra medlemsländer och sedan återkoppla till samtliga deltagare på mötet.

Avslutningsvis vill vi förmedla att Kemikalieinspektionens upplysningstjänst har varit mycket tillmötesgående och svarat djupgående och informativt på våra frågor. Vi kan inte ta upp all information här i detta nyhetsbrev då det är digert material, men på Botaniska Analysgruppens hemsida kommer vi även i fortsättningen försöka hålla er uppdaterade så gott det går kring händelser och utvecklingen om fosfit.

Nya produkter från Syngenta på gång

I mitten av juli i år hade Botaniska Analysgruppen ett möte med Lars Tveter på Syngenta för att gå igenom den aktuella situationen gällande olika preparat.

När det gäller befintliga produkter på marknaden gäller följande:

  • Amistar får lagras, bortskaffas och användas till och med 2020-03-31.
  • Heritage är godkänt till och med 2022-12-31.
  • Banner Maxx och Banner Maxx II är godkänt till och med 2020-01-31.
  • Instrata Elite är godkänt till och med 2019-10-31 och sedan förväntas en administrativ förlängning av produkten.
  • Medallion är administrativt förlängt och godkänt till och med 2020-10-31.
  • Insekticiden Merit Turf är borta sedan 2019-07-31

Under år 2020 planerar Syngenta att få ett nytt systemiskt preparat registrerat för golf. Preparatet sägs fungera bäst mot dollar spot och snömögel men även mot antraknos och häxringar. Botaniska Analysgruppen kommer tillsammans med Syngenta att utföra försök med det nya preparatet för att studera och utvärdera effekten av det under svenska förhållanden. Det första försöket skall genomföras redan nu under hösten 2019 och här kommer effekten mot snömögel utvärderas. Under 2020 kommer sedan ett försök mot dollar spot att utföras.

Utöver detta preparat är även ett antal andra nya produkter på väg in på marknaden. Lars berättade att Syngenta arbetar med ett antal nya biologiska produkter, däribland en biologisk mossprodukt och en herbicid.

Vi tackar Lars för ett väldigt trevligt möte!

Utbildning inom mögel och hälsa

Under hösten kommer vid att hålla en heldagsutbildning vid två olika tillfällen. Utbildningen riktar sig främst till konsulter som jobbar med inomhusmiljö, skadeutredare, fastighetsförvaltare men också andra som vill ha mer förståelse för mögel och hälsa inom byggnadsrelaterad mikrobiologi.

Efter utbildning och kunskapstest får du diplomet: ”Kvalificerad provtagare med inriktning byggnadsrelaterad mikrobiologi.”

Utbildningen kommer att innehålla:

  • Mögel och hälsa
  • Spormätningar och materialprov
  • Sanningar och myter om svartmögel

När och var?
24 oktober och 14 november
Botanhuset, Carl Skottbergs gata 22B Göteborg

Mer information och anmälan

Till toppen