Under hösten kommer vid att hålla en heldagsutbildning vid två olika tillfällen. Utbildningen riktar sig främst till konsulter som jobbar med inomhusmiljö, skadeutredare, fastighetsförvaltare men också andra som vill ha mer förståelse för mögel och hälsa inom byggnadsrelaterad mikrobiologi.

Efter utbildning och kunskapstest får du diplomet: ”Kvalificerad provtagare med inriktning byggnadsrelaterad mikrobiologi.”

Utbildningen kommer att innehålla:

  • Mögel och hälsa
  • Spormätningar och materialprov
  • Sanningar och myter om svartmögel

När och var?
24 oktober och 14 november
Botanhuset, Carl Skottbergs gata 22B Göteborg

Mer information och anmälan