Nu kan du börja anlägga en blomsteräng inför nästa år.

Vi har i tidigare nyhetsbrev skrivit om hur ängar på golfbanan kan vara till både glädje och nytta. Alla delar av golfbanan är ju inte tees, greener och fairways. Om delar av de ytor som inte är en direkt del av spelfältet utgörs av blomrika gräsmarker, kan banan bli mer attraktiv för klubbmedlemmarna. Sådana marker är vackra, och bidrar till att en runda med golfklubborna ger återhämtning från vardagens stress. Ett flertal studier visar också, att vistelse i artrika miljöer är bra för vårt immunförsvar och minskar risken för kroniska inflammationssjukdomar. Allt fler är dessutom medvetna om vikten av att [...]

Välkommen att anmäla dig!

Kom på höstens utbildning inom byggnadsrelaterad mikrobiologi, torsdagen 17/11. Utbildningen riktar sig främst till konsulter som jobbar med inomhusmiljö, skadeutredare, fastighetsförvaltare och alla andra som vill ha mer förståelse för samspelet mellan mögel och hälsa. Utbildningen består av två delar, som hålls under samma dag.  Du kan anmäla dig till en heldagsutbildning, eller bara till en av delarna om det passar dig bättre. Teori kl 9-14: Du får en ökad förståelse för vad mögel är och hur det hänger ihop med ohälsa i inomhusmiljö.. Vi diskuterar lagar och regler som rör dessa frågor och förklarar varför försiktighetsprincipen bör tillämpas. Praktik 14-16: Du får kunskap om [...]

Nya priser för mykologitjänsterna

Sommartider på Botaniska Analysgruppen Vi närmar vi oss semestertider och ser fram emot härliga sommardagar och välbehövlig vila. Under v. 26-32 har vi begränsad bemanning, och tidvis kan kontoret vara obemannat. Normalt finns vi på plats åtminstone mellan 09:00-15:00 varje helgfri vardag. Under större delen av sommaren är även Institutionens huvudentré låst, så använd ingången på byggnadens vänstra sida (entré C, vänd mot Botaniska Trädgården). Där finns även en ringklocka. Vill du vara säker på att få personlig hjälp, ring 031-786 26 67! Ny prislista Från halvårsskiftet, 1 juli 2022, har vi ny prislista. Du hittar den nya [...]

Vårens och sommarens svampsituation

Snömögel I de prover vi fått in under våren och försommaren har vi sett en hel del snömögel i form av sommarfusarium som har kommit i samband med regn. I år har våren generellt sett varit torr och när en stress växlas mot en annan stress gynnas snömöglet. Gräset är hungrigt och all näring har dränerats. Torrfläckar Nu under försommaren har flera klubbar i Stockholmstrakten drabbats av jobbiga torrfläckar vilka har uppkommit efter regn. Torrfläckarna utvecklades egentligen under vårens torka men började synas mer efter regn. Detta kan verka något förvirrande men beror på att när regnet väl kom [...]

Se upp för oseriösa mögeltest!

Se upp för oseriösa mögeltest! På marknaden saluförs enkla mögeltest som innebär att man per post får hemsänt odlingsplattor vilka får stå öppna i de aktuella rummen under någon timme. Efter några dagar räknar man sedan antalet mögelkolonier som har utvecklats och beroende på antalet sägs det att man själv kan tolka och bedöma om mögelförekomsten i rumsluften är normal eller inte och detta utan utomhusreferens! Vid första påseendet kan detta kanske tyckas vara ett snabbt och enkelt sätt att få reda på hur mögelläget är. När det gäller metoden med odlingsplattor (så kallad passiv sampling) finns [...]

Gynna vilda pollinatörer på golfbanan!

Att anlägga en äng på golfbanan Förr var blomstrande ängar ett vanligt inslag i den svenska naturen. De senaste decenniernas rationalisering av jordbruket har emellertid inneburit att naturtypen mer eller mindre försvunnit, och med den, mångfalden av olika pollinatörer. Trots omfattande insatser har den negativa trenden fortsatt. Som ett exempel bedöms en tredjedel av våra vilda svenska bin vara hotade. För att vända trenden behövs lösningar på flera nivåer. Här kan svenska golfbanor vara med och göra betydande insatser. Golfbanor har unika möjligheter att anlägga blommande ängar. Det kan locka fler målgrupper till spel, och det samtidigt som [...]

Till toppen