Vilka växtskyddsmedel får användas just nu?

Botaniska Analysgruppen har uppdaterat listan över tillåtna preparat 2020.
Vi återkommer med mera information om eventuella nyregistrerade preparat så fort dessa uppgifter finns tillgängliga på Kemikalieinspektionens hemsida.