Vi bjuder på frukostseminarium! – Erfarenhet av mätningar av mögel som ett led i en byggnadsteknisk undersökning

Tillsammans med Lokalförvaltningen i Göteborg och WSP har Botaniska Analysgruppen jämfört ickeförstörande metoder som kan vara till hjälp för att lokalisera dolda mögelskador i byggnader. Slutsatserna av dessa undersökningar publicerades även i tidningen Bygg och Teknik 2019 nr 8.

En anledning till att utföra en byggnadsteknisk utredning kan vara att man misstänker fukt- och mögelskador. I vår del av världen förekommer sådana mögelskador främst i slutna delar av byggnadskonstruktionerna och kan därför vara besvärliga att hitta.

Vi har jämfört två undersökningsmetoder som har förutsättningar att ge ett kvantitativt mått på mikrobiell aktivitet och att kunna indikera dolt mögel. Dessa två metoder är spormätningar och DNA-analyser. Resultaten av mätningarna har sedan jämförts och diskuterats och vi har kommit fram till ett antal slutsatser.
Välkommen på vårt frukostseminarium då vi kommer att berätta mer om dessa undersökningar och vad vi kommit fram till för resultat.

Vi ser fram emot att träffa dig!

Tid: 11 mars kl. 8.30 – 10.00
Plats: Botanhuset, Carl Skottbergs gata 22B

Mer information och anmälan:
helena.loofandersson@botaniskanalys.se
031-786 26 67

Välkommen på utbildning inom mögel & hälsa

I mars kommer vi att ha en heldagsutbildning för dig som vill få mer förståelse för mögel och hälsa inom byggnadsrelaterad mikrobiologi. Utbildningen är uppdelad i två delar och du väljer själv om du vill vara med på hela dagen eller enbart en av delarna.

Den större delen av dagen kommer vara teoretisk och ge dig ökad förståelse för vad mögel är och hur det hänger ihop med ohälsa i inomhusmiljö. Lagar och regler som rör dessa frågor tas upp och vi förklarar varför försiktighetsprincipen bör tillämpas. Vi går in på djupet med de olika mögelsorterna, och hur de uppträder. Är allt farligt mögel svart? Du lär dig skillnaden mellan olika mögelsorters egenskaper och ekologi, och deras påverkan på oss.

Den avslutande delen av utbildningen är mera praktiskt inriktad och kommer att beröra materialprov och spormätningar. Du kommer att få utökade kunskaper om olika provtyper samt lära dig att utföra spormätningar och öva på tolkning av spormätningsresultaten.

Datum: 26 mars
Plats: Botanhuset, Carl Skottbergs gata 22B
Tid & pris (fika/lunch ingår):
• Del 1 (teori) kl 9-14, 3000 kr
• Del 2 (praktisk) kl 14-16, 600 kr

Mer information och anmälan:
helena.loofandersson@botaniskanalys.se
031-786 26 67

Till toppen