Tillsammans med Lokalförvaltningen i Göteborg och WSP har Botaniska Analysgruppen jämfört ickeförstörande metoder som kan vara till hjälp för att lokalisera dolda mögelskador i byggnader. Slutsatserna av dessa undersökningar publicerades även i tidningen Bygg och Teknik 2019 nr 8.

En anledning till att utföra en byggnadsteknisk utredning kan vara att man misstänker fukt- och mögelskador. I vår del av världen förekommer sådana mögelskador främst i slutna delar av byggnadskonstruktionerna och kan därför vara besvärliga att hitta.

Vi har jämfört två undersökningsmetoder som har förutsättningar att ge ett kvantitativt mått på mikrobiell aktivitet och att kunna indikera dolt mögel. Dessa två metoder är spormätningar och DNA-analyser. Resultaten av mätningarna har sedan jämförts och diskuterats och vi har kommit fram till ett antal slutsatser.
Välkommen på vårt frukostseminarium då vi kommer att berätta mer om dessa undersökningar och vad vi kommit fram till för resultat.

Vi ser fram emot att träffa dig!

Tid: 11 mars kl. 8.30 – 10.00
Plats: Botanhuset, Carl Skottbergs gata 22B

Mer information och anmälan:
helena.loofandersson@botaniskanalys.se
031-786 26 67