Produktgodkännande för Amistar

Vi har fått svar från Kemikalieinspektionens upplysningstjänt angående Amistar regnr 4219. Dels har vi fått bekräftat att ingen ansökan har lämnats in om fortsatt produktgodkännade för Amistar på golfgreener; och dels har vi fått svar på hur länge Amistar får användas:

”När en produkt får ett nytt registreringsnummer försvinner alltså även UPMA kopplade till det gamla produktgodkännandet, med samma utfasningstider. Amistar reg nr 4219 får med andra ord användas på golfgreener till 2020-03-31. Därefter ska det destrueras.”

Vi har därefter uppdaterat vår fungicidinformation med det nya tillägget om Amistar, vilken kan laddas ner på vår hemsida.

Dags att anmäla sig till höstens utbildningar!

Vill du vara med på höstens utbildningar i byggnadsrelaterad mikrobiologi? Då är det hög tid att anmäla sig nu. Det finns fortfarande några platser kvar!

Utbildningarna riktar sig främst till konsulter som jobbar med inomhusmiljö, skadeutredare, fastighetsförvaltare och alla andra som vill ha mer förståelse för mögel och hälsa inom byggnadsrelaterad mikrobiologi. Utbildningarna består av tre olika delar som även kan läsas var och en för sig.

Del 1: Basutbildning
Mögel och hälsa, 15 nov kl 9-12

Del 2: Praktisk utbildning
Spormätningar och materialprov, 25 okt kl 13-16

Del 3: Fördjupningsutbildning
Sanningar och myter om svartmögel, 15 nov kl 13-16

Här kan du läsa mer om utbildningarna och anmäla dig

Till toppen