Olika nyanser av grönt

European Turfgrass Society, ETS, anordnar vartannat år en vetenskaplig konferens om turfgrass, för sina medlemmar och andra specialister inom området. För att visa hur många olika sorters grönytor det finns, bland annat inom sport och rekreation, valde man i år temat ”Different Shades Of Green”. Speciellt fokus lades på ett helhetstänkande kring hållbarhet.

Konferensen gick av stapeln den 2-4 juli i Manchester. Botaniska Analysgruppen var på plats för att hålla föredrag och ta del av övriga presentationer. Det var några mycket intressanta dagar!

Läs hela artikeln

Till toppen