Botaniska Analysgruppen har uppdaterat listan över tillåtna preparat 2020.

Vi återkommer med mera information om eventuella nyregistrerade preparat så fort dessa uppgifter finns tillgängliga på Kemikalieinspektionens hemsida.