Den 15 mars var Swesiaqs vårmöte i Stockholm. Organisationen jobbar för bättre inomhusklimat och har bland annat tagit fram den så kallade Swesiaq-modellen. Dagen innehöll flera intressanta föredragningar, men ett stort fokus låg även på diskussion efter varje presentation, vilket var väldigt uppskattat. Ämnen som togs upp var bland annat luftanalyser, Swesiaqs råd om utredning av ventilationsanläggningar och ozonbehandlingars för- och framför allt vetenskapligt bevisade nackdelar.

Fuktcentrums informationsdag den 16 mars i Stockholm var fylld av intressanta föreläsningar. För oss på Botaniska Analysgruppen var det väldigt givande, då vi lärde oss mer om fukt- och mögelfrågor från ett byggnadstekniskt perspektiv. Temat var ”Nya material – nya möjligheter eller nya faror” och ämnen som togs upp var: betong med mineraliska tillsatser, kvalitetssäkringsmetoderna ByggaF, ByggaL och ByggaE, nya branschregler för säker vatten-installation, gröna tak, erfarenheter av Magnesiumskivor (gråtande skivor), enstegstätade fasader, alternativa isolermaterial samt TorkaS och produktionsplanering betong. Material finns på Fuktcentrums hemsida. www.fuktcentrum.lth.se