Årets golfsäsong fick en annorlunda inledning då vi gick från kyla med tjäle i marken till plötslig sommarvärme redan i april. Vad händer egentligen med gräset vid en sådan hastig väderomställning? Vad bör man ha i åtanke nu för att minimera riskerna för svampsjukdomar och skador och upprätthålla bästa möjliga kvalitet på banan?

– Vi har besökt runt 70 golfklubbar och analyserat över 200 prover hittills i år och har sett flera avvikande tendenser jämfört med tidigare år, berättar Marina Usoltseva, VD på Botaniska Analysgruppen.

Torrfläckar trots kraftiga regnfall

April bjöd på kyligt väder med tjäle i marken men plötsligt fick vi en väderomställning som gav oss upp emot 25 graders värme under några dagar. Därefter följde mycket regn, men trots detta drabbades många golfklubbar av underliga torrfläckar.

– Flera greenkeepers både i Stockholmstrakten, Bohuslän och Skåne hörde av sig till oss och var oroliga för att deras banor hade drabbats av någon form av svamp, säger Marina.

Men torrfläckarna berodde inte på någon infektion utan det handlade om konsekvenserna av den hastiga väderomställningen. Gräset hade helt enkelt inte hunnit ”vakna” och de små rötterna i gräset som ansvarar för vattenintaget hade inte lyckades bildas under dessa väderförhållanden.

– Även om vi fick mycket regn var gräset alltså helt enkelt inte moget för att tillgodogöra sig vattnet. Därför uppstod kraftiga torrfläckar och det enda man kan göra då är alltså att gilla läget, det spelar ingen roll hur mycket det regnar eller hur mycket man vattnar, förklarar Marina.

Nya upptäckter kring grått snömögel

Något annat som är anmärkningsvärt i år är att vi har fått utbrott av grått snömögel, Typhula, på flera golfklubbar både i Stockholmstrakten, Västra Götaland, Bohuslän och Skåne. För de flesta handlar det om ytliga problem men några golfklubbar har även drabbats av omfattande skador.

– Det märkliga med detta är att det vanligtvis krävs över 90 dagars snötäcke för att det ska uppstå några skador eller ens symptom av grått snömögel. I år varade snötäcket betydligt kortare tid, max 60-80 dagar, så det är lite konstigt att vi har fått ett sånt utbrott i år, berättar Marina.

Många golfbanor drabbades av torrfläckar efter den hastiga väderomställningen.

På våren bildar det grå snömöglet sklerotier som är överlevnadsstrukturer av hård svampvävnad. Sklerotierna trillar ner i thatch eller jord och är inaktiva till augusti då de åter börjar gro och sprida sporer. Sporerna infekterar gräset och infektionen utvecklas sedan under snön och symtomen syns därefter på våren. Enligt amerikanska teorier kan man inte bekämpa det grå snömöglet nu på våren, utan man måste vänta till hösten då svampen är mottaglig för fungicider.

– Vi har dock upptäckt att detta inte behöver vara hela sanningen. I år har nämligen de golfklubbar som drabbats av stora skador applicerat Medallion nu i april vilket till viss del verkar ha fungerat, men vi måste ha mer på fötterna innan vi kan säga att det fungerar bra. Om ni vill pröva bekämpning under våren rekommenderar vi att ni använder kontrollrutor, så att vi verkligen kan se om det är effekten av bekämpningen som fungerat eller om svampen av andra skäl har börjat gå tillbaka av sig själv, säger Marina.

Ovanligt mycket rosa snömögel

I år har vi också hittat mer rosa snömögel än vanligt. Det handlar inte om enorma mängder men det är mer än vad vi borde ha efter den vintern som vi hade. Detta beror delvis på den regniga hösten vilket försvårande möjligheterna till ett bra invintringsprogram.

– Många hade helt enkelt inte möjlighet att varken applicera näring eller fungicider i rätt tid och då fick snömöglet en chans till större utveckling, förklarar Marina.

Här syns fläckar av både rosa och grått snömögel. Båda svamparna har vi i år kunnat notera större utbrott av än vanligt.

Den nuvarande vädersituationen ger perfekta förhållanden för Pythium att utvecklas. På bilden syns Pythiumsporer i gräsets vävnad.

Dollarspot

Håll koll på gräset för nu är det Pythiumväder!

Vi har kunnat notera förhöjda halter av Pythium i år på de flesta golfbanor. Pythium är en svag patogen som oftast etablerar sig i gräset genom befintliga skador och därför är det inte så konstigt att många golfklubbar som drabbats av isskador nu under våren även drabbats av Pythium. Men det som är anmärkningsvärt i år är att även grönt och friskt gräs har blivit drabbat.

– Just nu är det extra viktigt att hålla koll på gräset. Varm väderlek och mycket bevattning ger förhållanden som är perfekta för pythiumutveckling. Håll gräset under uppsikt och snåla inte med fosfit, säger Marina.

Klarar vi oss från Dollar spot i år?

Flera golfklubbar hade stora problem med Dollar spot förra året men efter att ha analyserat dessa banor i år kunde vi inte hitta några spår av svampen i proverna.
Dollar spot är en svamp från varmare breddgrader som ofta dyker upp på välskötta banor. Det finns två varianter av Dollar spot. En av sorterna har man mycket problem med i USA och vi vet från deras erfarenhet att Dollar spot föredrar sandgreener framför jord och lera och att den gärna vill ha över 30 graders värme för att utvecklas. Därför är den här svampen inte så vanligt förekommande i Sverige och vi har därmed inte så mycket erfarenhet att luta oss emot när det gäller hur svampen fungerar i vårt klimat. Däremot finns det en annan variant av Dollar spot som verkar trivas bättre i vårt klimat men även där är erfarenheterna begränsade.

– Det är av stort intresse för oss att förstå mer om hur Dollar spot dyker upp på våra golfbanor i Sverige och hur vi bäst kan bekämpa den. Det enda sättet som vi kan skaffa oss erfarenhet på är att göra detta tillsammans.

Vid misstanke om Dollar Spot är det viktigt att göra en ordentlig analys. Det krävs nämligen helt olika skötsel beroende på om gräset enbart är drabbat av Dollar spot eller om det handlar om en kombination av flera svampar. Det är också viktigt att fastställa hur aktiv svampen är samt att ta uppföljningsprover för att kontrollera hur effektiv en eventuell bekämpningen har varit.

Faktum är att mindre än hälften av alla prover som skickas till oss där man misstänker Dollar spot faktiskt är just Dollar spot, så diagnostiken är inte helt enkel. Men för att kunna hjälpa er med en korrekt analys behöver vi få in prover från er med aktuell information, säger Marina.