En stor andel av de nordiska golfbanorna drabbas varje år av vinterskador vilket medför stora kostnader för golfklubbarna.

I november anordnade NIBO konferensen ”Winter stress management of turf grass” i Olso med ca 80 deltagare. Syftet med konferensen var att utbyta kunskaper kring vinterskador.
Botaniska analysgruppen var på plats för att delta i konferensen. Vi fick ta del av många intressanta presentationer från föredragshållare från både Skandinavien och USA. Bland de ämnen som togs upp var bland annat:

  • Hur kan man förebygga vinterstress?
  • Vad kostar vinterskadorna?
  • Är snömögel inte ett problem för de nordligaste golfbanorna?
  • Snösmältning med organiska eller kemiska salter?
  • Höstgödning
  • Användning av vinterdukar
  • Hur påverkar ljuset?
  • Vinterskador på olika grässorter

Konferensen bjöd på många intressanta och givande diskussioner och föredrag!