Priser – spormätning och materialprov

Priserna gäller från och med 1 mars 2024

Materialprov

Mögelanalys – ger förekomst och frekvens av svampar och aktinomyceter (strålsvampar), samt i viss mån av bakterier. Tillsammans med fuktmätningar och byggnadstekniska undersökningar utgör den ett underlag för lämpliga åtgärder. (*Normalt svarar vi på expressprov samma arbetsdag som vi får provet, och alltid så snart som möjligt, ofta inom några timmar.)

Prioriteringsklass Svar inom Pris per prov, exkl. moms
I Express 2 arbetsdagar* 2600 kr
II Förtur 4 arbetsdagar 2100 kr
III Standard 8 arbetsdagar 1800 kr

Rötsvampsanalys – vid en rötskada är det särskilt viktigt att veta om det är äkta hussvamp (Serpula lacrimans) eller någon annan art som är orsaken, för val av rätt åtgärder vid sanering. Vi identifierar virkesnedbrytande svampar till art eller släkte. (*Normalt svarar vi på expressprov samma arbetsdag som vi får provet, och alltid så snart som möjligt, ofta inom några timmar.)

Prioriteringsklass Svar inom Pris per prov, exkl. moms
I Express 2 arbetsdagar* 2600 kr
II Förtur 4 arbetsdagar 2100 kr
III Standard 8 arbetsdagar 1800 kr

Spormätningar

Analys av en remsa/strips
Minsta beställning 2 strips (ett prov inomhus och en utekontroll)

2 000 kr

Arbetstid vid provtagningsresor
Vi bjuder på milkostnaden!

1 400 kr/timme

Hyra av spormätare – endast för företag

Hyra per dag

Hyra per vecka

1 100 kr

2 000 kr