Om du vill använda de klassiska beställningsblanketterna kan du ladda ner dessa här bredvid. Skicka in provet i ett vanligt papperskuvert. Tänk bara på att lägga provet i ett separat innerkuvert, och om det är flera prov (från olika provpunkter) ska varje prov ligga i egna konvolut. Glöm inte att skriva på kuverten var proven är tagna. Har du inga lämpliga kuvert kan du höra av dig till oss för att beställa provpåsar. Proverna skickas till: Botaniska Analysgruppen, Carl Skottsbergs gata 22 B, 405 30 Göteborg

Spormätning