Så här beställer du materialprov

Välj prioriteringsklass och analystyp

Mögelanalys – visar förekomsten och frekvensen av svampar och aktinomyceter (strålsvampar), samt i viss mån bakterier. Tillsammans med fuktmätningar och byggnadstekniska undersökningar utgör analysresultatet ett underlag för lämpliga åtgärder. (*Normalt svarar vi på expressprov samma dag som vi får provet, och alltid så snart som möjligt, ofta inom några timmar.)

Prioriteringsklass Svar inom Pris per prov, exkl. moms
I Express 2 arbetsdagar* 2400 kr
II Förtur 4 arbetsdagar 1900 kr
III Standard 8 arbetsdagar 1600 kr

Rötsvampsanalys – vid en rötskada är det särskilt viktigt att veta om det är äkta hussvamp (Serpula lacrimans) eller någon annan art som är orsaken, så att valet och omfattningen av saneringsåtgärder blir riktiga. Vi identifierar virkesnedbrytande svampar till art eller släkte. (*Normalt svarar vi på expressprov samma dag som vi får provet, och alltid så snart som möjligt, ofta inom några timmar.)

Prioriteringsklass Svar inom Pris per prov, exkl. moms
I Express 2 arbetsdagar* 2400 kr
II Förtur 4 arbetsdagar 1900 kr
III Standard 8 arbetsdagar 1600 kr

Fyll i blanketten

Ladda ner blanketten nedanför och fyll i den. Om du inte har möjlighet att ladda ner eller skriva ut blanketten går det också bra med ett vanligt (handskrivet) brev, bara alla de uppgifter som efterfrågas på blanketten finns med. Har du några frågor är det bara att kontakta oss på 031-786 26 67, så hjälper vi dig.

Materialprov (mögel- och rötsvamp)

Skicka in proverna

Skicka in provet i ett vanligt papperskuvert med blanketten. Tänk på att lägga provet i ett separat innerkuvert, och om det är flera prov (från olika provpunkter) ska varje prov ligga i egna kuvert. Glöm inte att skriva på kuverten var proven är tagna. Mer information om hur du tar prover hittar du här.

Proverna skickas till:

Botaniska Analysgruppen
Carl Skottsbergs gata 22 B
413 19 Göteborg

Har du inga lämpliga kuvert kan du höra av dig till oss för att beställa provpåsar.