Dagen blir kortare och kortare, det blåser en blöt och kulen vind och på Botaniska Analysgruppen ligger de sista höstproverna och inkuberar i laboratoriet. Men något är inte riktigt som det ska vara på hösten – var är allt snömögel?

Vädret
September månad var på de flesta håll mycket torr och först i oktober föll kraftig nederbörd i stora delar av landet, med extremt blött väder i vissa regioner. Både det torra vädret i september och oktobers kraftiga regnväder, gav ett lägre generellt svamptryck på banorna och specifikt lägre förekomst av snömögel än en vanlig höst. Detta gör också att vi har sett mycket lite snömögel i prover från omkringliggande områden, såsom fairway och tee.

Skötseln
Det flesta håller en mycket hög nivå, vad gäller IPM-skötsel och vi är alltid lika glada att kunna rapportera att arbetet med skötseln, ger resultat i form av lägre svampnivåer. Till skillnad från vad många av oss människor känner, har gräset inte varit stressat under hösten. Istället har det njutit av en högre klipphöjd, färre spelare och några härliga luftningar.

Eliten
På många klubbar har man vart mycket noggrann med att lägga ut Instrata Elite i god tid, och under rätt väderlek, för att det ska ha optimal effekt på snömöglet.

Det ska tyvärr sägas att frånvaron kan bli kort, eftersom november, enligt SMHI, kommer bli en torrare månad. Sannolikt är det så att snömöglet snart åter gästar banorna.

Fula skador efter behandling

Ibland händer det att vi får samtal om att skadorna som behandlats med systemiska preparat ser fulare ut, än vad de gjorde dessförinnan. Detta trots att vi i proverna ser att svampen har dött. Hur kan det komma sig?

En skada på green uppstår genom att en svamp växer till i en fläck och angriper enskilda gräsplantor, som blir gula eller vissnar. När tillräckligt många gräsplantor inte längre är gröna, syns det som en fläck. Systemiska preparat dödar svampen, men eftersom även död svamp kan vara toxiskt för gräset kan plantorna fortsätta att vissna en kort tid efter att preparatet har använts. Skadan ser då fulare ut. Vad som däremot inte händer är att skadorna växer sig mycket större, eftersom svampen som skulle växa, är död.

Efter en tid har svampresterna har svampresterna sköljts bort av regn eller ätits upp av jordbakterier och gräset återhämtar sig. Det här går förstås hand i hand med hur viktigt det är att arbeta förebyggande, om man helt vill undvika svampsymptom.´


Vad händer med Clint?

Vi tycker fortfarande att det är mycket tråkigt att vi var tvungna att ställa in vår utbildning, med Clint Mattox, som skulle ha ägt rum nu i Oktober. Han mår bra och är hemma i Indiana och forskar och undervisar för fullt. Vi hoppas kunna hålla utbildningen i februari istället och om omständigheterna tillåter vill Clint gärna vara med. För dem av er som vill ha mer Mattox i era liv, eller som inte kan vänta så länge som till februari, håller han snart en internetbaserad kurs som riktar sig till nya greenkepers, med gott om matnyttig information även för den erfarne. Kursen pågår mellan 9 november och 18 december, hålls på engelska och kostar $385 dollar att delta i.

Se länken för mer information och registrering