Resultaten från tillsynsprojektet 2018 ligger nu på Naturvårdsverkets sida – Här kan du läsa mera om fosfit.

Nu har naturvårdsverket lagt ut resultatet från tillsynsprojektet 2018. Resultat kan du läsa här (pdf) och här (Naturvårdsverkets hemsida).

Tänk på att fosfit (eller kaliumfosfit eller kaliumfosfonat) numera är klassat som ett växtskyddsmedel och att produkter med fosfit måste vara godkända för att få användas som ett sådant.  Undantaget är, enligt kemikalieinspektion, att producenten ”kan visa att produkten är avsedd att enbart användas i andra syften än som ett växtskyddsmedel, enligt EU:s växtskyddsmedelsförordning”.

Enligt Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Kemikalieinspektionens samlade syn är dock gödseleffekten tveksam. Därför vill de att produkten först godkänns som ett växtskyddsmedel av Kemikalieinspektionen. Det finns emellertid ingen godkänd produkt som innehåller fosfit som är ute på marknaden idag, så vitt vi vet. Vi får bara hoppas på att en sådan produkt är på gång, då det har klara miljöfördelar framför andra produkter som till exempel fungicider i mer strikt bemärkelse.

I Naturvårdsverkets rapport uppmanar man också till att tipsa Kemikalieinspektionen gällande produkter med fosfit, men man nämner inte olagliga fungicider eller andra toxiska preparat som påverkar miljön negativt. Det finns mycket forskning kring fosfit som visar att produkten kan ses som ett icke-toxiskt ämne. I USA och i Kanada betraktar myndigheterna fosfit som harmlöst och det finns därför inga gränsvärden. På Institutionen för växtskydd, SLU Alnarp Sverige, har man utfört jordbruksförsök med fosfit mot potatisbladmögel som syftar till att minska användningen av konventionella fungicider. ”Att försöka minska behovet av bekämpning är främst intressant av miljöskäl…” Resultaten av dessa fältförsök har visat att kaliumfosfit kan spela en stor roll i växtskyddet mot potatisbladmögel. I flera fältförsök kunde man reducera konventionella fungicider med så mycket som 50 procent!

Att välja de bästa och mest miljövänliga produkterna, är ett viktigt led i integrerat växtskydd – IPM. Därför menar vi att det är viktigt för golfnäringen att det finns väl fungerande, miljövänliga och prisvänliga medel ute på marknaden idag, så som fosfit.