Hur är greenerna?

Hur är greenerna? Det är en av de vanligaste frågorna golfspelare ställer när det gäller att bedöma kvalitet på en bana. Friska, välskötta greener är en viktig del av en golfbanas varumärke och de är tecken på banans kvalitet. Idag ställer golfspelare allt högre krav på banorna och konkurrensen ökar från flera håll.

Greener, tees och fairways utsätts ofta för stora påfrestningar och slitage under ibland extrema förhållanden. Det handlar om spelslitage, mekaniskt slitage, eller olika väder som kan göra gräset mer känsligt för svampangrepp.

Att använda kemiska bekämpningsmedel begränsas inom ramen för IPM (integrerat växtskydd), men med vår hjälp kan användandet av kemiska preparat minska till förmån för alternativa åtgärder och komplikationer kan begränsas eller undvikas helt.

Så tar du prover

Läs mer

Priser

Aktuella priser. Gäller från och med 2023. Med reservation för ändringar och feltryck. Du hittar mer information om tjänsterna här.

Standardanalyser Pris exkl. moms
Standardprov 7 200 SEK
Par (2 greener) 11 500 SEK
Birdie (3 greener) 14 500 SEK
Eagle (4 greener + 1/2 priset för ett akutprov) 17 500 SEK
Albatross (6 greener + ett bonusprov) 23 000 SEK
Akutanalys 6 200 SEK
Årskort Pris exkl. moms
Tre årstider (2 greener och 1 bonusprov) 26 500 SEK
Tre årstider (3 greener och 2 bonusprov) 32 000 SEK
Fyra årstider (2 greener och 2 bonusprov) 32 500 SEK
Fyra årstider (3 greener och 3 bonusprov) 35 000 SEK
Hole in one (obegränsat antal prover under ett år) 72 000 SEK
Övriga tjänster Pris exkl. moms
pH-mätning 500 SEK
Jordprov grund (Eurofins) 1250 SEK
Jordprov AL (Eurofins) 500 SEK
Jordprov Spurway (Eurofins) 750 SEK

IPM: Så säger lagen

Sedan 1 januari 2014 gäller en ny lagstiftning om integrerat växtskydd, IPM (Integrated Pest Management). Lagen innebär kortfattat att förebyggande åtgärder ska prioriteras över rutinmässig användning av pesticider. Odlingstekniska, biologiska och mekaniska metoder ska lyftas fram för att hålla användningen av kemiska bekämpningsmedel på en hållbar nivå.

Det betyder inte att pesticider aldrig får användas, men de ska inte ses som en standardåtgärd. De ska användas med hjälp av sunt förnuft och så effektivt som möjligt, så som riktade insatser mot en känd skadegörare eller sjukdom.

IPM for dummies

IPMär en viktig del av Europaparlamentet och Rådets direktiv för att uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel. Verkar det komplicerat? Kolla vår presentation om vad IPM är och hur vi kan hjälpa dig att navigera den nya lagstiftningen från 2014.

Till presentationen

Botaniska Analysgruppen kan hjälpa dig

Vi identifierar den svamp som lurar i gräset innan den angriper. Med den förkunskapen, kan man inrikta sig på att konkurrera ut de patogena (sjukdomsframkallande) svamparna med hjälp av mekaniska och biologiska åtgärder.

Analyserna bör därför utföras i god tid, så att infektionen inte bryter ut och hinner sprida sig. På så sätt kan antalet bekämpningstillfällen minskas. Dels ger det kostnadseffektivitet (pesticider är dyra) och en förbättrad arbetsmiljö för dem som hanterar produkterna, men också en miljövinst rent generellt.

Genom att få tillgång till information om aktuella skadegörare innan de slår till, kan du i bästa fall förhindra ett svampangrepp. Men när svampen väl slår till, kan det vara svårt, ibland omöjligt, att med blotta ögat se vilken svamp som orsakar en skada; olika svampar kan ge likartade symptom och en och samma svamp kan yttra sig på olika sätt. Rätt diagnos är nyckeln till rätt behandling!

Våra tjänster ger dig dessutom hjälp med rätt dokumentation av varje steg i behandlingen, och vi gör sammanställningar som underlättar för t.ex. en redogörelse inför styrelsen. Våra kunder har tillgång till kostnadsfri rådgivning och telefonsupport, året ut.

Kontakta oss

Vi svarar gärna på frågor. Använd formuläret eller ring till kontoret på 0766 -182667.

Tack för ditt meddelande. Det har skickats.
Det gick inte att skicka ditt meddelande. Vänligen försök igen senare.