Integrerat växtskydd – IPM

Sedan 1 januari 2014 gäller en ny lagstiftning om integrerat växtskydd, IPM (Integrated Pest Management). Lagen innebär kortfattat att förebyggande åtgärder ska prioriteras över rutinmässig användning av pesticider. Odlingstekniska, biologiska och mekaniska metoder ska lyftas fram för att hålla användningen av kemiska bekämpningsmedel på en hållbar nivå.

Det betyder inte att pesticider aldrig får användas, men de ska inte ses som en standardåtgärd. De ska användas med hjälp av sunt förnuft och så effektivt som möjligt, så som riktade insatser mot en känd skadegörare eller sjukdom.

Rätt arbetsmetod ger friskare greener, ökar lönsamheten och minskar skadeverkningarna på miljön!

Vi på Botaniska Analysgruppen kan hjälpa er att tillämpa IPM genom att:

 • Identifiera problemet
  – Vilken svamp eller faktor är en potentiell risk för gräsbeståndet?
 • Förebygga sjukdomar
  – Förslag till åtgärder som minskar sannolikheten för svampangrepp.
 • Riktade åtgärder
  – Vilken åtgärd eller vilket preparat är mest effektivt mot den aktuella sjukdomen och vid vilken tidpunkt bör det sättas in?
 • En möjlighet till uppföljning av de åtgärder som utförts
  – Har gräset bättre motståndskraft med det nya skötselprogrammet? Är det mindre svamp efter bekämpningen?

Vi identifierar den svamp som lurar i gräset innan den angriper. Med den förkunskapen, kan man inrikta sig på att konkurrera ut de patogena (sjukdomsframkallande) svamparna med hjälp av mekaniska och biologiska åtgärder.

Analyserna bör därför utföras i god tid, så att infektionen inte bryter ut och hinner sprida sig. På så sätt kan antalet bekämpningstillfällen minskas. Dels ger det kostnadseffektivitet (pesticider är dyra) och en förbättrad arbetsmiljö för dem som hanterar produkterna, men också en miljövinst rent generellt.

Genom att få tillgång till information om aktuella skadegörare innan de slår till, kan du i bästa fall förhindra ett svampangrepp. Men när svampen väl slår till, kan det vara svårt, ibland omöjligt, att med blotta ögat se vilken svamp som orsakar en skada; olika svampar kan ge likartade symptom och en och samma svamp kan yttra sig på olika sätt. Rätt diagnos är nyckeln till rätt behandling!

Våra tjänster ger dig dessutom hjälp med rätt dokumentation av varje steg i behandlingen, och vi gör sammanställningar som underlättar för t.ex. en redogörelse inför styrelsen. Våra kunder har tillgång till kostnadsfri rådgivning och telefonsupport, året ut.

Kontakta oss gärna för att diskutera just era specifika behov av IPM.

Mer information

Mer information om IPM finns på Jordbruksverkets hemsida. www.jordbruksverket.se eller klicka här för specifik information om just IPM

IPM-Blanketter

IPM rapport

Mikroskopisk bild av antraknos orsakat av Colletotrichum graminicola på strå av vitgröe. Vid utbrott av sjukdomen kan man ofta se mörka borstliknade strukturer (acervuli med seta) strax under växtens yttersta cellskikt.

Angrepp av svampen Colletotrichum graminicola som ger symptom av antraknos.