Botaniska Analysgruppen är ett forskningsbaserat kunskapsföretag med djup och bred kompetens, som specialiserar sig inom biologiska analyser. Här finns expertis rörande både växtsjukdomar och mikrobiella skador i byggnader.

Företaget bildades år 1998 som ett universitetsägt företag. Det är numera huvudsakligen privatägt, men en liten del hör fortfarande till Holdingbolaget vid Göteborgs Universitet. Samarbetet med Göteborgs Universitet är till stor fördel för oss och våra kunder, då vår verksamhet därigenom har en vetenskaplig förankring och ger oss möjlighet att ta del av aktuella forskningsresultat.
Där vi fortfarande befinner oss vid Institutionen för biologi och miljövetenskap vid Göteborgs Universitet, intill Botaniska trädgården.

Vi erbjuder undersökningar och rådgivning. Vi utför avancerade kvalificerade biologiska analyser av skador på fast egendom eller odlade växter, orsakade av mikroorganismer, rötsvampar och andra skadegörare. Uppföljning kan ske efter sanering och skadebekämpning. Du som kund bestämmer själv hur brådskande och hur omfattande insatsen ska vara.
Vi vänder oss till företag, organisationer, kommuner, landsting, statliga verk och privatpersoner.

Företaget blev miljödiplomerat år 2004 och har ett miljötillvänt förhållningssätt. Växtskyddsmedel och gifter mot skadegörare rekommenderas bara när det är nödvändigt. Risken för att kemisk bekämpning leder till att skadegöraren utvecklar resistens och att metoden därigenom blir verkningslös måste alltid beaktas. Botaniska analysgruppen är miljöcertifierade enligt miljöstandarden Svensk Miljöbas. Föreningen Svensk Miljöbas syfte är att verka för en hållbar utveckling och minskad miljöbelastning. Detta synsätt är helt i enlighet med vårt och vi har därför valt att certifiera oss enligt deras standard.

.Läs mer på Svensk Miljöbas hemsida

Svensk Miljöbas

 
Miljödiplom    Miljöpolicy