Vi annaonserar alltid våra konferenser i god tid via vårt nyhetsbrev. Skriv upp dig på www.botaniskanalys.se/kunskapsbanken/nyhetsbrev/.

Vi håller ofta 1-2 utbildningar per år. Informationen kommer som nyhetsbrev (som du kan anmäla dig till) och läggs upp under fliken Utbildningar.

Vi håller också vid förfrågan utbildningar, anpassade efter deltagarnas kunskapsnivå. Våra företagsutbildningar går att få både på plats eller på distans.

Vi ser gärna att du kommer förbi med proverna under kontorstid. Då slipper du också förseningar i leveransen. Både du och vi får en chans att ställa följdfrågor och komma överens om det bästa alternativet för dig.

Beroende på vad du vill ha för svar ringer vi upp dig eller skickar dig en fullständig skriftlig rapport, eller både och. Rapporten innehåller provdata, samt vår tolkning och, beroende på provtypen, diagram för att lättare tolka datan. Under samtalet svarar vi förstås gärna på frågor om hur dina provresultat påverkar vidare utredning och åtgärdsalternativ.

[[Lägg in checklistan!!!!]]

En viss risk för felmätning finns alltid, men våra metoder är beprövade och vi hjälper dig alltid att tolka resultat som verkar konstiga, eller som inte stämmer med den bild andra analyser har gett.

Den största risken oberoende av provtyp är ett s.k. urvalsfel. Det innebär kort och gott att vi bara kan tolka det prov vi faktiskt får in. Om provet inte är representativt för byggnaden eller golfbanan, kan vi inte heller säga något särskilt användbart. Om vi exempelvis finner en problematisk svampsort i ett prov kan vi med stor säkerhet säga att ”Där finns det svamp – den är ett problem”. Ett prov som däremot inte innehåller svamp är bara säkert om vi har flera prov från samma byggnad – och provtagningen är utförd på rätt sätt. Kontakta gärna oss om du vill ha stöd under provtagningen – vi svarar gärna på frågor!

Det beror på vilket prov du har beställt.

För materialprov från byggnader kan du beställa olika snabba leveranstider beroende på hur snabbt du behöver få svar.

  • Expressleverans tar 2-48h.
  • Förtursleverans tar fyra arbetsdagar.
  • Standardleverans tar upp till åtta arbetsdagar.

Vad gäller spormätningar (cirka 6-10 dagar) och gräsprover måste analysen vänta på att svampen växer till och svaret dröjer då längre.

Om du är osäker kan du alltid fylla i ”Vet ej” under svamptypen. Då undersöker vi både förekomst av mögel och rötsvamp. Vet du redan att byggnad har mögelproblem, men ingen rötsvamp är det oss till hjälp att du fyller i ”Mögel”, och vice versa.

Till toppen