Mögel på arbetsplats upptäcktes efter flera månaders ohälsa hos medarbetare

Under flera månader besvärades Peter av bland annat dagliga diarréer och kräkningar, utslag och konstant trötthet. Vad han inte visste var att han hade exponerats kraftigt för mögelsvampen Stachybotrys på sin arbetsplats.

”Jag har under fyra månader gått till allmänläkare som tagit ett gäng prover som alla haft bra värden så de har inte kunnat hitta varför jag mår som jag gör”, säger Peter.

Peter började må sämre och sämre. Han drabbades av diarréer flera gånger om dagen, fick kliande utslag på kroppen och besvärades av torra slemhinnor i ögon, näsa och svalg. På morgnarna var han så svullen i halsen att han fick kräkningar. Han drabbades av en förkylning som inte gav med sig och fick sår i näsan som inte ville läka.

”Jag hade innan detta varit fullt frisk och vältränad, utan några hälsoproblem. Jag trivs med mitt jobb, mina arbetskamrater och min chef, och har inga psykiska problem”, berättar Peter.

Peter har gått hos allmänläkare som har tagit flertalet blodprover och avföringsprover men inte kunnat hitta någon orsak till hans problem. Efter att han mått dåligt i drygt två månader blev han sjukskriven från sitt jobb på grund av sitt hälsotillstånd. Först då kom vändningen. Efter fem veckors sjukskrivning mådde Peter bättre och började arbeta igen. Men det dröjde inte länge innan hans besvär kom tillbaka. Samma vecka hade arbetsplatsen besök av en snickare. Han påtalade att det sannolikt fanns mögelskador i det rum som Peter arbetade i. Det visade sig sedan att det var stora fuktskador med missfärgningar bland annat på gipsskivor, vilket lett till mögelskador även i elrummet, på toaletten, i duschen och på livsmedelslagret.

Analyser och åtgärdsplan

 

Företagshälsovården utförde provtagning i lokalerna i form av både materialprover och spormätning i luften. Botaniska Analysgruppen analyserade både materialproven och resultaten av spormätningen.  Materialproven visade mycket hög frekvens av Stachybotrys och Alternaria, andra mögelsläkten förekom också. Även spormätningen visade höga halter av olika mögelsporer bl.a. Stachybotrys i luften, både i de rum som hade synliga mögelangripna väggar och i närliggande utrymmen. Arbetsgivaren har nu fått en åtgärdsplan.

Mikroskopisk bild av sporer och sporbärande struktur (eg. konidiofor) av Stachybotrys

Stachybotrys – en ökänd mögelart

 

Den mörkfärgade mögelsvampen Stachybotrys chartarum, som på svenska kallas pappersmögel, bryter ner material som innehåller cellulosa. Inomhus kan den till exempel påträffas på fuktiga gipsskivor och papp, där förekomsten kan vara riklig. Den är känd för att producera starka mögelgifter, vara giftig vid förtäring och kunna ge plågsamma hudbesvär.