Fungicidinformation, tillåtna preparat 2023

Ascernity (bensovindiflupyr 23,6 g/l & difenokonazol 78,8 g/l, klass 2L, reg. nr 5681) 3 liter/ha

Godkänt till och med 2024-03-02

Ascernity har systemisk verkan och preparatet är godkänt mot svampangrepp på green och på tee. På våra breddgrader har medlet uppvisat effekt mot svampsjukdomar så som snömögel, antraknos och dollar spot. Registreringen tillåter 3 liter per hektar, 2 gånger per år med ett behandlingsintervall om minst 14 dagar. Vid spridning närmare än 100 m från öppna diken, sjöar och vattendrag ska utrustning som reducerar avdriften med minst 90 % användas. Preparatet har bättre effekt om marktemperaturen är högre än 10 grader.

Exteris StressGard (fluopyram 12,5 g/l & trifloxystrobin 12,5g/l, klass 2L, reg. nr 5799) 10 liter/ha

Exteris Stressgard är godkänt till och med 2025-01-31

Exteris Stressgard fungerar systemiskt, och är godkänt mot snömögel (Microdochium nivale), men sägs även ha effekt mot dollar spot, Rhizoctonia och grått snömögel (Typhula). Registreringen tillåter 10 liter per hektar, 2 gånger per år, och får appliceras tees, greener och krage på golfbanor. Behandlingsintervall minst 14 dagar. Preparatet har bättre effekt om marktemperaturen är högre än 15 grader.

Exteris StressGard (fluopyram 12,5 g/l & trifloxystrobin12,5 g/l, klass 2L, reg. nr 5461) 10 liter/ha

Godkännande upphörde 2022-08-01. Användningsförbud 2024-02-01

Exteris Stressgard fungerar systemiskt och är godkänt mot snömögel (Microdochium nivale). Registreringen tillåter 10 liter per hektar, 2 gånger per år, och får appliceras tees, greener och krage på golfbanor. Behandlingsintervall minst 14 dagar. Preparatet har bättre effekt om marktemperaturen är högre än 15 grader.

Heritage (azoxistrobin 50 vikt-%, klass 2L, reg. nr 5574) 0,5 kg/ha

Godkänt t.o.m. 2025-12-31.

Heritage innehåller samma aktiva substans som Amistar men till skillnad från Amistar kommer den i fast form. Preparatet är verksamt mot antraknos, Pythium och rotdödare men har även en viss effekt på snömögel (Microdochium nivale). Medlet är systemiskt och registreringen tillåter 0,5 kg per hektar, högst två behandlingar per år och är godkänt för tees och greener. Behandlingsintervall minst 14 dagar. Preparatet har bättre effekt om marktemperaturen är högre än 10 grader.

Instrata Elite (difenokonazol 80 g/l & fludioxonil 80 g/l, klass 2L, reg. nr 5466) 3 liter/ha

Godkänt t.o.m. 2023-10-31. Observera att produktgodkännandet har ändrats från den 27 april 2023.

Instrata Elite är både kontaktverkande (fludioxonil) och systemiskt (difenokonazol). Preparatet har effekt mot snömögel (Microdochium nivale), men ska enligt marknadsföringen även ha effekt mot dollar spot, antraknos och Rhizoctonia. Registreringen tillåter 3 liter per hektar, två behandlingar per år på tees och greener. Det är numera även tillåtet att göra två appliceringar på fairways men då ska avskärmad handhållen spruta användas. När traktormonterad eller dragen sprututrustning används ska applicering göras med 125–500 l vatten per hektar (10.000 kvm). När handhållen ryggspruta används för punktbehandling ska applicering göras med 3–5 l vatten per 100 kvm. Behandlingsintervall: minst 14 dagar. Förslagsvis bör behandlingen utföras under senhösten, till exempel innan sista behandlingen med Medallion. För att få systemisk verkan bör marktemperaturen inte understiga 6 grader, vid lägre temperaturer fungerar enbart den preventiva substansen fludioxonil. Applicera på torra blad.

Medallion TL (fludioxonil 125 g/l, klass 2L, reg. nr 5075) 3 liter/ha

Godkänt t.o.m. 2023-10-31.

Medallion TL är ett kontaktpreparat med förebyggande effekt mot snömögel och Fusarium. Medallion är ett bra höst- och vinterpreparat. Risken för resistensutveckling är liten. Rekommenderad dosering är 3 liter per hektar maximalt fyra behandlingar per år. Behandlingsintervall: minst 14 dagar. Preparatet fungerar vid låga temperaturer. Tillåtet att användas på alla ytor (fairway osv.).

Signum (Pyraklostrobin 6,7 vikt-% & Boskalid 26,7 vikt-%, klass 2L, reg. nr 4884) 1,5 kg/ha

Utvidgat produktgodkännande, godkänt t.o.m. 2024-01-31.

Signum är ett systemiskt preparat som är godkänt mot dollar spot och snömögel på tee, green och kragar. Registreringen tillåter 2 behandlingar per säsong under juni-november, 1,5 kg/ha, med minst 21 dagars intervall.

Tillväxtreglering

Attraxor (Prohexadionkalcium 10 vikt-%, klass 2L, reg.nr 5549)

Godkänt t.o.m. 2023-12-31

För tillväxtreglering av gräs på golfbanor och andra idrottsanläggningar, och i odling av gräsmattor. Behandlingen är tillåten max 4 gånger per säsong, min. behandlingsintervall 21 dygn. Högsta tillåtna dos är 1,5 kg/ha.

Clipless NT (Trinexapak (etylester) 120 g/l, klass 2L, reg.nr 5320)

Godkänt t.o.m. 2025-12-15

För tillväxtreglering av gräs på golfbanor och andra idrottsanläggningar. Behandlingen är tillåten på greener 24 gånger per år, max dos per tillfälle 0,4 L/ha med min. 7 dygn mellan varje behandling. På tee och fairways är behandlingen tillåten 10 gånger per år, max 2,4 L/ha, min. Behandlingsintervall 14 dygn, och på ruff och semi-ruff maximalt 6 gånger per år, 3,2 L/ha, min. behandlingsintervall 14 dygn.

Primo Maxx II (Trinexapak (etylester) 116,4 g/l, klass 2L, reg.nr 5410).

Godkänt t.o.m. 2025-12-15

För tillväxtreglering av gräs på golfbanor och andra idrottsanläggningar. Behandlingen är tillåten på:

  • Greener max 40 gånger per år, 1 mars till 30 nov. Högsta tillåtna dos är 0,4 L/ha
  • Tees och fairways 10 per år, 15 april till 15 oktober. Högsta tillåtna dos är 1,6 L/ha
  • Semiruff 5 gånger per år, 15 april till 15 oktober. Högsta tillåtna dos är 3,2 L/ha

I samtliga fall gäller att behandlingsintervallet inte får understiga 7 dagar.

Godkända insekticider

Det finns inga godkända insektsmedel för golfbanor idag.

För mer information om en viss produkt se:

https://apps.kemi.se/BkmRegistret/Kemi.Spider.Web.External/Produkt