Botaniska Analysgruppen erbjuder kvalificerade biologiska analyser. Vi diagnostiserar skador orsakade av rötsvampar, mikroorganismer och andra skadegörare, samt föreslår i vissa fall åtgärder. Du som kund bestämmer själv hur brådskande och hur omfattande insatsen ska vara.

Företaget blev miljödiplomerat år 2004 och har ett miljötillvänt förhållningssätt. Växtskyddsmedel och gifter mot skadegörare rekommenderas bara när det är nödvändigt. Risken för att kemisk bekämpning leder till att skadegöraren utvecklar resistens och att metoden därigenom blir verkningslös måste alltid beaktas.

Varje år utför vi cirka 4 000 tester – varav ca 75 % inom mykologi och 25 % inom växtskydd. Så fort vi tar emot ett prov, registrerar vi all information som är relevant för vårt arbete med det. Varje prov placeras på den plats som är lämpligast för förvaring – frys, kyl, rumstemperatur eller värmeskåp. Alla prover måste hanteras försiktigt, så att inte eventuell smitta kan spridas. Vi har utförliga checklistor och detaljerade rutiner. Varje enskild analys protokollförs. Våra analyser sker huvudsakligen genom mikroskopisk analys eller odling, men även andra metoder används. Vid komplicerade prover tar ansvarig granskare in kompletterande åsikter från en kollega.

Sekretess gäller. Endast beställaren och eventuellt den som beställaren medgivit har rätt att ta del av våra analysresultat eller övriga interna data.